Manika nedir – Manika ne demek

MANİKA i. (yun. maniki veya ital. manica’dan). Denize. Gemi ambaılannda ve makine dairelerinde biriken pis havayı temizlemek için güverteye açılan baca. || Manika ağzı, manikaların güverteye açılan kısmı. || Manika damperi, manika içinde dolaşan havayı gerektiğinde kesmek için, manika bedeni içine yerleştirilen kelebek. || Manika eteği, rüzgârın estiği yöne döne-b.lmelerini sağlamak için manikaların oturtulduğu yuva. || Bez manika. Bk^ bez. || Deve boynu manika, bağlı olduğu yerin tavanından dışarı uzanıp belirli bir yükseklikten sonra birdenbire 90°’lik bir açıyle dirsek yaparak büyük bir ağız meydana getiren saç boru. (Bu tür manikalar önlü arkalı olmak üzere, ikişer ikişer yerleştirilir. Böylece, birinin ağzı rüzgâra veya geminin hareketinden doğan hava akımına doğru çevrilirken, öteki de bunun ters yönüne çevrilerek gemi içinde sürekli^bir temiz hava akımı sağlanır. Bu tabiî havalandırma adını alır.) || Frengi lumban manikası, güvertede biriken suların denize akması için gemi bordalarında açılmış deliklere takılan bez oluk; gemiden akan suyun bordayı ve karinayı kirletmesini önler. || Hava manikası, bir geminin içini havalandırmağa yarayan, büyük bez veya saç boru: Hava manikası, özellikle sarnıç gemilerde petrol boşaltıldıktan sonra sarnıçları havalandırmağa yorar. || Kömür manikası, içinden kömür akıtılan oluk. || Yangın (veya yıkama) manikası, yangın söndürme borusuna takılan, branda bezinden veya lastikten hortum; su borusunda, hortumum takılması için kenetli bir yuva vardır. || Pasakül manikası, gemide biriken çöpleri (pasakül) denize atmağa yarayan oluk, (ml)

Yorum yazın