Mangal nedir

MANGAL i. (ar. men^aVdan). İçine kor konulan teneke, toprak, pirinç, bakır v.b.-den yapılmış üstü açık ısıtma aracı: Birkaç yer minderi… Kırık bir toprak mangal… Buz gibi dö§eme! (Ahmed Rasim).^ Eski hayatlarının dekorundan bir tek değişik sey vardı, o da mangal yerine evi, hattâ taşlığa kadar ısıtan beyaz çini sobalar (H. E. Adı-var). || Mangal kömürü, odun kömürü. II Mangal masası, mangal karıştırmağa yarayan kısa maşa. || Mangal tahtası (veya tablası), küllerin ve kıvılcımların çevreye yayılmasını önlemek için mangalın altına konan özel tahta. (Bunlar, çoğunlukla kolay tutuşmayan gürgen, kestane, karaağaç gibi sakızsız, ziftsiz ağaçlardan veya hafif madenlerden yapılır. Bazıları ince, kafesli, dilimli kenarlıklı olur. Üzerleri kakmalı, işlemeli, yazılı ve değişik motiflerle süslü olanları vardır.)

— çeş. dey. Mangal kedisi gibi, uyuşuk ve tembel. || Mangalda kül bırakmamak. Bk. KÜL.

—- Balıkç. Teknenin ön tarafında bir sırığın ucuna takılan ve geceleri balığı kandırmak amacıyle içinde ateş yakılan araç. || Bu araçla yapılan balık avı.
— ansİkl. Ev eşyası. Mangal’m ne zaman ve kimler tarafından bulunduğu, ilk defa nerede kullanıldığı kesin olarak bilinmiyor. Kelime arapça menkaVdtü geldiği için ilkin Araplar tarafından kullanıldığı ve arap kaynaklı olduğu ileri sürülür. Eski sümer, İran, mısır, hitit, babil, yunan ve roma milletlerinin dillerinde mangal sözünü karşılayacak bir kelimenin bulunmayışı ve evlerde, odalarda içinde kesilmiş odun yakmağa yarayan ocakların bulunması, mangalın, ağaç kömürünün bulunuşundan sonra ortaya çıktığını ve yakın çağlarda kullanılmağa’ başladığını gösterir. Mangalın en yaygın olduğu zaman Ortaçağdır. Ahşap oda bölümleri bulunan büyük evlerde, konaklarda ve saraylarda kullanılan mangal, daha çok Anadolu’da görülür. Bugün elde bulunan en eski, en gelişmiş örnekleri de gene Anadolu’dadır. Anadolu milletleri içinde mangalı önemli bir ısıtma aracı durumuna getiren ve geliştiren Türklerdir. Köylerde korluk*, ates kabı, ateş saksısı gibi adları olan mangal, saç, bakır, pirinç gibi madenlerden yapılır. Mangalların kapakları da düz, yarım küre ve koni biçiminde olmak üzere üç türlüdür. Kapağın üzerinde çoğunlukla özel bir tutacak bulunur. Koni kapaklı mangallarda kapağın sivri yerine alem takıldığı da olur. Saraylarda, zengin konaklarında değerli madenlerden işlemelerle süslelenmiş, kıyı tablaları oymalı, kakmalı, kenarlıkları birer şerit biçiminde kafesli, ince ve süslü parmaklıklı, dilimli, düz kesmeli, kapakları bazen yıldız biçiminde, bazen yuvarlak, bazen köşeli, delikli mangallar bulunurdu. Mangalların kıyı tablaları genellikle yuvarlak çubuklarla çevrilir veya çubuk konmadan aşağıya ve yukarıya doğru yumuşak bir eğimle kıvrılır. Tekkelerde, zaviyelerde kullanılan mangalların genellikle ayrı bir özelliği vardır. Bunlar arasında kapaklan kubbeli veya koni biçiminde olanları tarikat inançlarına göre süslenirdi. Mevlevîler, bektaşîler ve rufaîler mangallara kendi tarikat anlayışlarına göre nakışlar işletir, yazılar yazdırır, suretler kazdırırlardı. Bazı mangalların altlarına koymak için özel tahtaları (mangal tahtası), bakır veya başka madenden, saçtan yapılmış tepsileri vardır. Mangalın bir maşası, bir yelpazesi olur. Kahve, çay tiryakilerinin her zaman cezvesi, demliği, küçük bir* ibriği mangalın yanında veya tahtası üzerinde bulunurdu. Bazı mangalların üzerinde çay kaynatmak için özel sacayakları da vardı. Nargilecı kahvelerinde, nargilelerin yakılması için üzeri külle örtülü ateş (yanmış kömür, kor, köz) konulan mangallar vardır; bunlara nargileci mangalı denir. Hamamların soyunmalıklarında, değişik büyüklükte özel mangallar da vardır. Bazı evlerde yemek pişirmek için kullanılan mangallardan başka köfteci, mısırcı, kestaneci, balıkçı gibi daha çok «seyyar satıcı»lık yapanların kullandıkları özel mangallar vardır. Bunlar üzeri ızgaralı, delikli, teneke veya saç kapaklıdır. Satıcının, satacağı öteberiyi pişirmesine yarayan bu mangalların dört ayaklı, yuvarlak ayaklı, tekerlekli değişik türleri vardır, (m)

Yorum yazın