Manevra nedir – Manevra kabiliyeti nedir

MANEVRA i, (lat. manus, el ve opera, «s&r, iş > fr. manoeuvre’dzn). Bu makinenin» bir cihazın işleyişini düzenleme, yönetme eylemi veya şeklî, ¡| Hareket, gidiş geliş. || Mec. istenilen amaca ulaşmak İçin başvurulan çarVîcdft tümü: Faşa güldü. İmamın manevrasını derhal anuttmşii (H. E. Adıvar).

— Ask. Savaşta düşmanın savas gücünü yok etmek amacıyle eldeki asken kuvvetlerin en erkin bir biçimde düzenlenmesini sağlayan bütün hareketler. (Bk. ansİkl.) ||

Barış zamanında kıtalara ve kurmay heyetlerine savaştakilere benzer şartlar içinde eğitim sağlamak için yaptırılan hareket. || Manevra fişeği (veya cephanesi), manevra mermisiyle atışta kullanılan mermisiz veya ağaçtan, kartondan yahut plastik maddeden yalancı mermisi bulunan fişek. || Manevra mermisiyle atış, mermi yerine, namludan çıkar çıkmaz dağılan bir karışımla doldurulmuş fişeklerle yapılan tüfek veya top atışı. || Manevra sahası, kıtaların eğitimi için tasarlanmış tatbikat veya ordugâh a-razısı.

— Cerr. Doğumla ilgili veya cerrahî müdahaleler sırasında yapılan el işlemlerinin her biri. || Tıp öğrencilerine bir manken veya kadavra üzerinde yaptırılan alıştırma işlemleri. || Mauriceau manevrası. Bk. mau-

RİCEAU.

Dy. Bir gar hudutları içinde lokomotiflere, vagonlara, trenlere hat değiştirmek, katar düzenlemek veya dağıtmak için veya başka maksatlarla yaptırılan hareketlerin tümü. }| Manevra hattı, trenin bir depo veya ayırma hattına girmek üzere çekildiği çok uzun ve genellikle çıkmaz yol.

— Denize. Makine gücünden, pervane ve dümenin tekne üzerindeki etkilerinden faydalanarak gemiye istenilen hareketi vermek. || Manevra serhestisi, istediği manevrayi yapmakta serbest olmak, (özellikle bir filoya bağlıyken herhangi bir görevi yapmak üzere amiral tarafından hattan çıkarılan gemiler için kullanılır.) || Manevra tecrübesi, yeni yapılmış bir geminin seyir denemeleri sırasında yapılan manevra uygulamaları. || Manevra yapmak, [gemi için], yön değiştirmek amacıyle dümen ve motor (yelken, istim) yardımıyle bir harekete girmek. [Filo için]. Düzen değiştirmek için taktik hareketler yapmak. || Manevradan âciz gemi, herhangi bir sebeple yönetilmesi imkânı olmayan gemi. || Manevradan âciz işareti, manevradan âciz duruma düşmüş bir geminin direğine, bu durumunu diğer gemilere belirtmek üzere çekilen işaret. (Bu işaret Denizde Çatışmayı önleme tüzüğüne göre, gündüz en iyi görülebilen bir yere düşey bir hat üzerine birbirinden 1,83 m aralıklı çekilmiş, çapı 61 sm olan iki küre, gece, aynı aralıkla çekilmiş, ufkun her tarafından ve en az 2 deniz mili uzaklıktan görülebilen iki kırmızı fenerdir.)

— Havc. Manevra kabiliyeti, pilotunun çok çaba harcamasını gerektirmeden, hızlı manevralara derhal uyabilen bir uçağın niteliği.
— ansİkl. Ask. Başarıyle yönetilen bir manevra ile düşmanı personel ve malzeme yönünden çok ağır kayıplara uğratabilecek sonuçlar alınabilir. Manevrada başarıya u-laşabilmek için stratejik ve taktik alanda hava kuvvetlerinin desteğinden yararlanılır. Bununla birlikte, gereğinde deniz kuvvetlerinin de katılmasıyle uygulanacak büyük çaptaki bir manevra sonunda kesin sonucun alınması da mümkün o-labilir. Stratejik manevraların taarruz manevrası, yarma harekâtı, kuşatma manevrası, çevirme hareketleri, stratejik çekilme ve karşı taarruz ile savunma manevrası adları verilen türleri vardır. Manevranın ustalıkla ve gereken cesaretle uygulanabildiği durumlarda az kuvvetlerle, sayıca üstün kuvvetlere karşı başarı elde etmek imkânı doğabilir. Harp tarihlerinde bunun birçok örneği vardır, özellikle Malazgirt* Meydan savaşında (1071) sayıca dört kat üstün düşmana karşı kesin sonuç, üstün bir biçimde uygulanan bir taarruz manevrası (bk. taarruz manevrası) üe sağlandı.

30 Ağustos 1922 Başkumandanlık* Meydan muharebesinde de silâh ve sayı bakımından üstün bir düşmana karşı kuşatma manevrası (bk. kuşatma manevrası) uygulanmış ve yunan ordusu kesin olarak yenilgiye uğratıldı.

Manevra, başlı başına özel bir kuvvet faktörü olarak da nitelendirilir. Bu tür manevralara iç hatlar manevrası veya iç hatlar üzerinde harekât adı verilir. İç hatlar manevrasının faydası, merkezî durumda olmayan düşman kuvvetlerini birbirlerinden ayıran uzaklığın büyük olması oranında artar, elde edilecek sonuç daha verimli olabilir. iç hatlar manevrası uygulanırken, diğer düşman grupları küçük kuvvetlerle o-yalanarak kazanılan zaman içerisinde, asıl kuvvetlerle en güçlü düşman grubu üstünde kesin sonuç alınabilir. Birinci Dünya savaşında alman mareşali Hindenburg’-un rus ordularına karşı o sırada çekilmekte olan alman ordularıyle uyguladığı Tanenberg Meydan savaşı buna örnek gösterilebilir.

Manevranın diğer bir türü de dış hatlar manevrası*dır. Bu amaçla birkaç ayrı grup halinde bulunan kuvvetler, tolanmış olan düşman kuvvetlerine karşı çeşitli doğrultulardan konsantrik (hedefte birleşmek üzere) harekete geçer. Böylece düşman, aynı zamanda bütün kesimlerde birden savaşa zorlanmak suretiyle kuvvet kaydırmasına (iç hatlar manevrası uygulamağa) meydan bırakmadan yok edilebilir. Manevrada zaman ve yer faktörleri büyük rol oynadığından, yaya birliklerin çok kere motorlu araçlarla taşınmak suretiyle yer değiştirmesi gerekir, (lm)

Yorum yazın