Maneviyat nedir

MANEVİYAT çoğl. i. (ar. matnevi’den matneviyyât). Maddî olmayan, manevî şeyler. || Moral gücü.

— dey. Maneviyatı bozulmak (veya kırılmak), yürek gücünü yitirmek: Hele yabancı memleketler*. otel odasına kapanık beklemenin, yahut ahbapsız, işsiz kalıp ölü saatlerle zaman eğlemenin ne kadar bezdirici, maneviyat kırteı olduğunu bilirsiniz (R.

H. Karay).

— ansİkl. İslâm felsefesinde mânâ kavramı ile dile getirilen, zaman ve uzaya bağlı olmayan bütün varlık türleri maneviyat adı altında toplanır. Bunlar, yalnız düşüncede bulunan varlıklardır. Maneviyat her zaman, uzayda yer kaplayan ve maddiyat adı verilen varlık türlerinin karşıtıdır. Yenİ-Efîa-tun*culuğun etkisinde kalan İslâm filozoflarının düşüncelerine göre, varlık ikiye ayrılır. İlki yalnız insan zihinde yer aixr» zarftan ve uzay gibi sınırlayıcı kuralların ö-tesindedir. Ruh, can, zekâ, zihin, meleke, hayat, bilgi, mânâ gibi varlıkiar bu türdendir. İkinci tür uzay ve zamanla sınırlı olan» ağaç, taş, dağ, maden, bitki gibi varlıklardır. Felsefenin yanı sıra gelişen dinî düşünceye göre maddî kavramı altında toplanan bütün varlık türlerinin, ana kaynağı manevidir. Yaratılış mânâdan maddeye dönüştür. Ayrıca insanın bütün zihin güçlerine de maneviyat adı verilir. (M)

Yorum yazın