Mande nedir

MANDE sıf. (fars. mânde). Esk. Kalmış olan: Altıncı ve on dördüncü cemaatleri mukaddema m an de olmakla … (Naima). || Amel-mande. Bk. amel. || Der-mande, âciz kalmış, biçare, zavallı, beceriksiz. || Hatır-mande, hatırı kalmış, gücenmiş. || Hazi-ne-mande (veya hazne-mande), sahibi üstünden kaydı silinerek devlete kalan mal veya para. || Pes-mande, geri kalmış, geride bulunan, gerilemiş; artık, artmış. || Pes^man-de^hor, artık yiyen.
— Ask. tar. Mandeye kalmak, orduya katılmamak, geri kalmak. (Osmanlı devletinde sefere çıkan orduya katılmayan yeniçeriler için yazılı tutanaklarda geçer. Mandeye kd-mak ve bırakmak, çok büyük suçtu. Yanındaki askerleri bile bile mandeye bırakan subay öldürülürdü.) [m]

Yorum yazın