Mandal nedir

MANDAL i. (yun. mandalos, sürgü > ar. mandal). Kapı ve pencere kanadı, dolap kapağı v.b.yi kapalı tutmağa yarayan tahta veya madenden yapılmış hareketli parça: Birdenbire Despina’nın çiğliğiyle beraber demir mandal koptu (Ömer Seyfeddin).

— dey. Kırk kapının mandalını (ipini) çekmek. Bk. KIRK.

— Balıkç. Sabit kasnaklı olta makarasının çengel veya sepet kulpu biçimindeki parçası. (Olta içinin sarılmasında işe yarar.)

— Ev işleri. Kurutulmak istenen çamaşır veya elbiseleri asmak için kullanılan, ağaç veya plastik maddeden yapılmış kıskaç (çamaşır mandalı da denir).

— lnş. ispanyolet mandalı, pencere kanadına gömülen ve bir kolla hareket ettirilince telöre veya sabit kayıda gömülmüş yarık bir karşılık demirine girerek gerekli bağlamayı yapan mandal. || Pencere mandalı, bir vidayle telöreye bağlanarak pencere kanatlarını açıp kapamağa yarayan mandal. || Saplı mandal, sabit kayıt üzerine kapanan her iki kanadın bağlanmasını sağlayan mandal. || Vasistas mandalı, bir köprü ve bir yaylı sürgüden meydana gelen, el veya zincirle açılan, yüksek havalandırma pencerelerinde kullanılan mandal.

— Mus. Ut, keman, kanun v.b. telli çalgıların tellerini geren düğme.

— Tekst. Kollu dokuma tezgâhlarında, çeyrek dönüş yapan silindiri sabitleştirmeğe yarayan yaylı kol veya tırnak. || Çevirme mandalı, dokuma işlemi sürerken, arkadan çözgü levendinin düzenli olarak sökülmesini ve önden dokunmuş kumaşın sarılmasını sağlayan yaylı tırnak. || Yuva mandalı, yuvalarına girerken mekikleri durduran ve mekik yuvasının bir yarısını meydana getiren yaylı madenî kol. (ml)

Yorum yazın