Manda nedir

MANDA i. Siyah derili, uzun seyrek kıllı, gevişgetiren memeli hayvan. (.Susığırı da denir.) Bunlar, bir manda leşini yüzmekle meşguldür. Ne için? Derisinden askere çarık olur (Y. K. Karaosmanoğlu). [Bk. ansİkl.]

— çeş. dey. Manda gibi, çok iri, kaba, hantal. || Manda gibi yayılmak, dikkatsizce ve bütün ağırlığıyle oturmak. || Manda gibi yemek, çok miktarda acele ile yemek.

— ansİkl. Manda’lav (bubalus) Eski Dün-ya’nın sıcak bölgelerinde yaşayan hayvanlardır. Evcilleştirilmiş olan biricik türü, hint mandası arnVdıv (bubalus bubalus). İtalya, Doğu Avrupa ve Nil vâdisinde bulunan mandalar, hep bu hayvandan türemiş az çok değişik çeşitlerdir. Evcil manda her bakımdan (üreme, beslenme, et-süt verimi v.b.) sığıra benzer, fakat ondan daha iri ve güçlüdür; suda çimmekten çok hoşlanır. Sığıra göre sütündeki yağ oranı fazladır. Malezya, Çinhindi ve Filipinler’de yaşayan kerabo, arni’nin büyük boynuzlu ve daha iri gövdeli bir ırkı sayılabilir. Afrika’daki yabanî türleri şunlardır: Güney ve Doğu Afrika’da bubalus caffer, Kongo’da ve Senegambia bölgesinde B. brachyceros, Habeşistan’da ve Göller bölgesinde B. aequi-noctialis. Çok güçlü olan yabanî mandalar, nemli ve bataklık ormanlarda yaşar, ömürlerini su kenarlarında, hep çamura gömülü veya suya yarı gömülü geçirirler. Evcil türü Doğu ve Uzakdoğu’da pirinç tarlalarında çalıştırılır.

1969 Sayımına göre Türkiye’de 1 178 000 manda vardır, bunun 349 000’i manda ineğidir. (Bk. EK CİLT)

— Avc. Mandalar sürü halinde yaşar. Gündüz gözüyle yakından avlanır. Hafif yaralıyken, sürüsüyle birlikte kaçar. Fakat ağır yaralanınca sık ormana, yüksek otlar arasına sığınmağa çabalar. Geçtiği yoldan bir daha geçerek izinden gelenlere arkadan saldırabilir. Afrika’nın en tehlikeli av hayvanlarından biridir. Avcılığı bir spor olarak yapanlarca aranan bir hayvandır. Fil avındaki gibi, manda avında da kuvvetli mermi kullanmak gerekir, (l)

MANDA i. (fr. mandat). Devi. huk. Milletler cemiyeti gözetimi altında, mandater bir devlete çeşitli haklar tanıyan belli süreli vesayet: Bu muhtırada başlıca Amerika mandası meselesi mevzuubahis ediliyordu (Atatürk).
— ansİkl. Devi. huk. 1919 Barış antlaş-malarıyle ve Milletler cemiyeti paktı ile kurulmuş bulunan mandalar, üç kategoriye ayrılırdı: A, B ve C mandaları. A mandaları, Osmanlı imparatorluğundan ayrılmış olan ve kültür gelişimi, bir mandacı devletin denetimi altında olmak şar-tıyle, tam bir bağımsızlığa imkân verecek seviyeye ulaşmış bulunan bölgelere uygulanıyordu (Suriye, Lübnan, Filistin, Mezopotamya).

B mandaları, daha az gelişmiş ve doğrudan doğruya mandacı devlet tarafından yönetilen halklara uygulanıyordu (Togo, Kamerun, Alman Doğu Afrikası).

C mandaları, manda altındaki ülkeyi, mandater devletin kanunlarına tabi tutuyordu. Ama bu tür mandada, B’de olduğu gibi, yerli halka belli garantilerin verilmesi öngörülüyordu. (Alman Güneybatı Afrikası ve Büyük Okyanustaki alman sömürgeleri.)

Birleşmiş milletler» manda rejimi yerine vesayet rejimini getirdi, (lm)

Yorum yazın