MALİLLA

MALİLLA i. (isp. k.). Bir kâğıt oyunu; değerli kâğıtları onlu (malilla) ve as’tır (malillon). || Bu oyunun değerli kâğıdının (onlu) adı.

— ansİkl. Çeşitli biçimlerde oynanan malilla, genellikle, ikişer kişilik eşler halinde dört kişi tarafından ve otuz iki kâğıtla oynanır. Kâğıtların değerleri şöyledir: onlu veya malilla beş sayı; as Veya malillon dört sayı; papaz, üç sayı; kız, iki sayı; vale bir sayı. Her oyuncuya sekiz kâğıt dağıtılır; otuz ikinci kâğıt dahtanındır ve kozu belirtir. Oynanan cins kâğıttan oynamak zorunluğu vardır. Oyuncunun elinde c cinsten yoksa, koz oynayarak eli keser veya başka kâğıt verir. Oynanan kâğıdı büyütmek zorunludur. Oyuncular ancak eşleri eli alacak kadar büyük bir kâğıt oynamışsa, kâğıt büyütmek zorunluluğundan kurtulurlar. Oyuı sonunda tarafların aldıkları kâğıtların değerleri toplanır. Ayrıca, alınan her el, bir sayıdır, flöylece bütün cyur da 68 sayı olur. 34 Sayıdan fazla alan taraf, sınırı geçmiş sayılır ve aldığı kâr ğıtların fazlası kâr olarak yazılır. Parti, 34, 44 veya 50 sayıda biter. Eşlerin birbirlerine bilgi vermek smacıyle konuşma hsk* ları olup olmamasına göre, oyun, konuşmalı veya konuşmasız malilla adını alır. Üç kişili malilla, her oyuncuya on kâğıt verilerek otuz iki kâğıtla oynanır. (Genellikle, desteden maçanın yedilisi ve sekizlisi çıkarılır.) Bu oyunun toplam sayısı 70’tir ve her oyuncu kendi hesabına oynar.

Kontrlu malilla’da kozu kâğıt dağıtan açar. Ayrıca eli elverişliyse, kozsuz da oynanabilir ve o zaman da aldığı her sayı, iki sayı yerine geçer. Elini yetersiz bulan oyuncu koz açmayı eşine bırakabilir ve oyuna eşi başlar. Karşı taraf ise, elinin daha iyi olduğunu ve daha fazla sayı alabileceğini kestirirse kontr çeker; oyunu çıkarabilirse, kazanılan puvanların iki katını yazar. Artırmalı malilla’da ise, bir oyuncu, oyunun başında taahhüt ettiği kadar sayıyı öbür oyunculara karşı tek başına yapmağa çalışır, (l)

Yorum yazın