Malakari nedir – Malakari sanatı – Malakari tarihi

Malakari i. (fars. mâle, mala ve herden, yapmak’tan mâle-kârî > mâla-kârî). Süs. Alçıdan yapılmış kabartma süslemelere verilen ad.

— ansİkl. Malakârî, genellikle, binaların iç dekorasyonunda kullanılan bir süsleme tekniğidir. Bu çeşit alçı kabartmalara us-tuka da denir, ilk. önemli örnekleri Sa-marra şehri kalıntılarında görülür. Orta asya menşeli olduğu sanılan bu alçı süsletme tekniği, sonradan Mısır’da çok geliştirildi; İslâmlıkla birlikte diğer afrika ülkelerine ve oradan da Ispanya’ya kadar yayıldı. Türk ve islâm mimarîsinde çok kullanıldı. Hücrelerin iç duvarları, kubbe tavanları, ocakların yaşmakları bu teknikle süslendi. özellikle Türkistan’da türk yapılarının iç kısımlarında bu çeşit alçı işlerine önem verildi. Bursa’da Yeşilcami’deki yan odalar, hünkâr mahfilindeki duvar hücreleri ve rafların çevresini süsleyen malakârî, süslemecilikte ayrı bir dal sayılır. Bu teknikle süslenmiş birçok mihrap vardır. Bazı mihrapların mukarnasları böyle alçıdan yapılmış ve üzerleri boyanarak süslenmiştir.

(M)

Yorum yazın