Malaga şarabı

MALAGA i. Malaga dolaylarında üretilen bir çeşit likör şarabı. || iri taneli, kurutulmuşu çerez olarak yenen misket üzümü.

— ansİkl. Şarapçılık. Malaga şarapları’nın ünü bütün dünyaya yayılmıştır ve bu ünü sağlayan da, en başta, Malaga bölgesinin iklim şartlarıdır. Malaga şarabı, pedro ksimen, moskatel, moskatel morisko, leren, roma, beyaz jaen, kırmızı jaen ve doradillo üzümlerinden yapılır.

Bu üzümler bağbozumundan sonra 4-5 gün güneşte bırakılır, sonra tane tane ayrılır ve cendereden geçirilir. Mayalama, aktarma, durultma ve süzmeden sonra, elde edilen şıra botas soleras denilen ağaç fıçılara konarak beş yıl kadar bekletilir. Şarabın olgunlaşma dönemi, nemi, ısısı ve özel mikro-organizmaların gelişmesi bakımından elverişli olan malağa mahzenlerinde geçer. Bu özel şartlar altında imal edilen çeşitli şaraplar «malağa şarabı» tescilli a-»dıyle anılır. Bağlıca malağa şarapları, renk

li ve tatlı malağa, beyaz malağa, yarı tatlı malağa, lagrima malağa, lakrimakristi (İsa’nın gözyaşı) malağa, pedro ksimen, moskatel malağa v.b.dir. (l)

Yorum yazın