Malafa nedir

MALAFA i. Mekan. Mil, dingil.

— Teknol. Üzerinde çalışılacak parçayı -veya bir âleti takım tezgâhına bağlamağa yarayan parça. (Bk. ansikl.) || Döner frezeleri harekete geçirmek ve desteklemek i-çin kullanılan mil.

— Kuyumc. Kuyumculukta dövülmüş ve o-yulmuş işleri yuvarlaklaştırmak için kullanılan tahtadan yapılmış silindir. || Yüzüklerin çapını ölçmek için kullanılan, kesik koni biçiminde çubuk.

— ansİkl. Teknol. Düz malafa’lat, hafif koni biçimindedir. Üzerlerine, çaplan ge7 nişletilecek içi oyuk parçalar bağlanır. Bu malafalar özellikle taşlama tezgâhlarında ve tornalarda kullanılır, kimi zaman da per-çinli bir iç yüzeyi tutmak için yivli olur. (D

Mala fides superveniens non nocet («sonradan gelen kötü niyet zarar vermez» anlamında lat. dey.). Huk. Bu kurala göre, bir hakkın kazanılması için iyi niyetin a-randığı durumlarda, iyi niyet, hakkın kazanıldığı anda bulunmalıdır. Hakkı kazanan kimse, sonradan gerçek -durumu öğrenerek kötü niyetli olursa bu, hakkın kazanılmasına engel olmaz, (m)

Yorum yazın