Maktu nedir

MAKTU sıf. (ar. kafi, kesmek’ten maktu9. Esk. Kesilmiş, kesik. || Değişmez, kesin o-larak değeri biçilmiş. || ölçü ile satılmayan, götürü. || Maktu cizye, fethedilen ülkelerin müslüman olmayan halkından alınan belirli miktardaki vergi. || Maktu fiyat, değişmez olarak değeri biçilmiş, üstünde pazarlık edilmeyen fiyat. || Maktu-ül emel, kırılmış emel, arzu. || Fiyat-ı maktu, maktu fiyat. || Re’s-i maktu (veya ser-i maktu), kesilmiş, kesik baş: Bugün zulmünle mah-fiysem de zir-i hak-i esmerde / Görürsün re’s-i maktuum yarın bâlâyı bisterde (Abdülhak Hâmid).
+ Maktua sıf. ve i. Esk. Gazete, dergi v.b.den kesilmiş (parça).

+ Maktuan zf. Esk. Fiyatı değişmez şekilde tespit edilmiş olarak. || Götürü olarak, toptan: Getirdiği malın bütününü maktuan aldım (Şemseddin Sami).

♦ Maktuât çoğl. i. Esk. Gazete, dergi v.b.den kesilmiş parçalar, (m)

Yorum yazın