Maksim nedir

MAKSİM veya MAKSEM i. (ar. Jfism*dan maksim). Esk. Taksim edilecek yer, taksim yeri, bir şeyin sınıf ve kısımlara ayrıldığı yer: Hayır! görülmelidir ayrı ayrı maksimler J Bakınca hayret edersin… Ne ince iş, ne hüner (M. Â. Ersoy). || Bentlerde toplanan suların, künkler ve su yolla rıyle getirilerek şehre dağıtıldığı yer, yapı: Cevr ile çeşmimi pür-âb ederek cânâ-mm / Döndü maksimde akan lülelere miij-gâmm (Nabi).

— ansİkl. Maksim, şehrin en yüksek yerlerine yapılırdı. Bütün çeşmelere, sebillere, hamamlara, saraylara ve konaklara su buradan dağıtılırdı, özel kişilere ait binaların* bu sulardan yararlanabilmesi için, vakıf tarafından satılmış senetlere sahip olması gerekirdi. Maksim denilen yapılara gelen sular, mermerden yapılmış teknelere dolar, bu teknelerin çeperlerindeki deliklere takılan masuralar vasıtasıyle ölçülerek kullanılacak yerlere gönderilirdi. Bu yapıların en ünlüsü, İstanbul’da, bulunduğu semte (Taksim) adını veren dağıtım yeridir, (m) MAKSİM sıf. (ft. maxime). Müz. Esk. Aynı türün majör aralığından daha büyük bir aralık için kullanılırdı: Maksim, ikinci majör, üçüncü aralık; üçüncü maksim ise dördüncü aralıktır.

♦ i. Müz. Ortaçağ notaıl amasına göne değeri iki veya üç «uzun»a eşit nota; düz bir kuyruğu olan yatık dikdörtgen biçimindedir. (L)

Yorum yazın