Makrografi

Makrografi i. (fr. macrographie). Metalürji. Maden ve taşımların yapısının, çıplak gözle veya mikroskopla incelenmesi.

— ansİkl. Makrografi, genel olarak bir parçanın bütünüyle ilgilenir. Parçanın bir kesiti parlatılmış ve heterogenliğini ortaya çıkaran özel bir ayıraçla işlenmiştir. İçinde eser halinde fosfor ve kükürt bulunan dövülmüş çelik parçalar, asitli bir bakır II klorür çözeltisiyle işlenirse, bu işlem maden elyafını ve dolayısıyle incelenen parçanın geçirdiği işlemleri ortaya çıkarır. Resimdeki birinci şekilde dövülerek elde edilen bir parça, ikinci şekilde de dökülerek elde edilen bir parça görülmektedir, (l)

Yorum yazın