Mahfuz mal

Mahfuz mal. Kura! olarak, mal ortaklığı veya mal birliği rejimlerinde karı ve kocanın mallan ortaklık veya birliğe dahil olur. Ancak bazı malların bunun dışında veya eşlerin mahfuz malı olarak, onların ferdî mülkiyetlerinde kalması da mümkündür. Bu malların neler olduğu önce karı ve kocanın yapacakları anlaşmaya göre tespit edilir. Fakat bazı durumlarda, tarafların aralarında bir anlaşma olmasa bile, bazı mallar mahfuz mal sayılır. Şu hallerde mahfuz mal söz konusu olur (Med. kn. md. 183):

1. karı ve kocadan birinin kendisinin kullanılmasına mahsus kişisel eşya; 2. karının iş veya sanatını yapmasına yarayan mallar;

3. karının ev işleri dışında çalışmasından sağladığı kazanç veya bu kazançla aldığı eşya; 4. üçüncü kişilerin mahfuz olarak belirttiği eşya. Bu son durumda, eşlerden birine bir mal bağışlayan kimse, bu bağışladığı şeyin ortaklık veya birliğe dahil olmayarak bağışlananın mahfuz malı olarak kalmasını şart koşmaktadır. Mal birliği veya ortaklığında asıl olan, bütün malların ortaklık veya birliğe girmesi olduğu için, bunun aksini ileri süren, yani herhangi bir malın mahfuz mal olduğunu iddia eden kimsenin, bu iddiasını ispat etmesi gerekir.

Yorum yazın