Kuyu Nedir – Nasıl Kazılır

Kuyu Nedir – Kuyu Nasıl Kazılır
Su elde etmek İçin, toprakta, su tabakasına varıncaya kadar derinliğine kazılan, çukura “kuyu” denir. Tarihin çok eski çağlarında Çinliler, Mısırlılar kuyular açarak su elde etmişler, böylece tarımda İlerlemişlerdir.
Yağan yağmur, kar suları toprağın arasından süzülerek geçirimsiz iki tabaka arasında toplanırlar. Yukarıdan kuyu açarak bu suyu yeryüzüne çıkarabiliriz. Açılan kuyuların kenarları, toprağın suya karışmaması İçin, ya taş, ya da tuğlayla örülür. Kuyuda biriken su ya yukarıdan İple sallandırılan kovayla, ya da motorla emilerek çıkarılır.
Genel olarak, kuyu suları saftır. Toprak tabakaları suyu bir filtre gibi temizler. Bazı kuyuların suyunda erimiş bir halde madenler bulunur. İçilebilecek lezzeti olan bir kuyu suyunun kullanılabilmesi için toprak yüzeyinden 3 – 4 m. kadar aşağıda olması gerekir. Kuyuların yakınındaki lâğım, bulaşık çukuru gibi yerlerdeki mikroplar kuyulara sızarak suyu pislendirirler. Bunun İçin, kuyuların bu gibi yerlerden uzak olması gerekir. Yazın az yağış olduğu zaman kuyuların suları çekilerek azalır, kışın dolar. Bazan da tamamen sular çekilerek kuyunun boşalmasına sebep olur. Bunlara “kör kuyu” denir.
Geçirimsiz tabakalar arasındaki su, basınç altında bulunursa yukarıya doğru fışkırır. Bu kuyulara “artezyen kuyusu” denir (Bk. Artezyen Kuyusu).

Yorum yazın