Kürk Nedir

Kürk Nedir – Kürk Yapımı
Bazı hayvanların postundan yapılan giyim eşyasına “kürk” denir. Kürk, ilkel insanların kullandığı eşyalar arasında olduğu halde, bugüne kadar unutulmayan ve kullanılmaya devam edilen ender eşyalardan biridir.
Soğuk yerlerde yaşayan İlkel insanlar, hava şartlarından korunmak İçin, avladıkları hayvanların postuna bürünürlerdi. Zamanla kürklerin işlenmesi gelişti, daha sonraları yeni yeni giyim eşyaları kullanılmaya başladıysa da, aradan binlerce yıl geçmesine rağmen, kürk unutulmadı; bu defa bir İhtiyaç maddesinden çok, süs eşyası olarak kullanılmaya başlandı.
Eski çağlarda varlıklı kimseler, zenginliklerini göstermek için, kürk giyerlerdi. Ortaçağ’da kürk aselet derecesini gösteren bir giyim eşyasıydı. Krallar as (ermin) kürk, asilzadeler de daha az pahalı kürkler giyerlerdi.
Zamanla kürk hayvanlarının avlanma tekniğinin gelişmesi kürkleri artık çok zenginlere özgü bir giyim eşyası olmaktan çıkardı. üstelik, kürkün para etmesi Avrupa’ da, hele Amerika’da birçok macera düşkünlerini kürk hayvanlarını avlamaya sürükledi. Avlanan hayvanların çoğalması da büyük bir kürk endüstrisinin doğmasına yol açtı.

Kürk Hayvanları

Postu kürkçülükte değerli olan hayvanlar hemen hemen dünyanın her yanında yaşar. Yurdumuzda yaşayan kürk hayvanlarının başlıcaları tilki, sansar, kunduz, sincap, kurt, ayıdır.
Kürkü çok değerli hayvanlar genel olarak kuzey ülkelerinde yaşar. Alaska, Kanadar Kuzey Avrupa kürk hayvanları bakımından çok zengindir. Buralarda kokarca, kurt, ayı, vaşak, kunduz, mink, sincap gibi hayvanlara bol sayıda raslanır. Rusya’nın Hazar Denizi kıyısındaki Astrahan’da astragan kürkü elde edilen koyunlar yaşar (Bk. Astragan). Sıcak ülkelerde yaşayan yırtıcı hayvan kürkleri de kürkçülükte büyük değer taşır. Deniz hayvanları arasında da kürkünden faydalandıklarımız vardır. Fok bunların en önemlisidir.
Kürk hayvanları en çok kış aylarında avlanır, çünkü kışın hayvanların kürkü kalınlaşır. Bu kalın kürkler kürkçülükte çok değerlidir.
Kürk avcılığının çok zor, kürklerin de çok pahalı olması karşısında bazı iş adamları,
XIX. yüzyılın sonlarında, kürk hayvanlarını özel çiftliklerde yetiştirmeyi düşündüler, ilk kürk çiftliği 1884’te Kanada’da kuruldu. Bugün Amerika’da, Kanada’da, Avrupa’nın birçok memleketlerinde kürk hayvanı çiftlikleri vardır.
öte yandan, çiftliklerde hayvanın kontrol altında bulunmasının başka faydaları da olmuştur. Çeşitli cinslerin birleştirilmesiyle yeni döller, yeni yeni kürk çeşitleri elde edilmiştir. Kürk çiftliklerinde, tilki başta olmak üzere, mink, tavşan, daha başka çeşitli kürk hayvanları yetiştirilir.

Kürkler Nasıl Hazırlanır

Bir kürkün hazırlanması yakalanan hayvanın derisinin yüzülmesiyle baslar. Postun yüzülmesi büyük bir dikkat, ustalık İsteyen bir İştir. Yanlışlıkla deriyi kesecek bir bıçak kürkün değerini yarıya İndirebilir.
Yüzülen deriler kürk haline gelinceye kadar birçok İşlemlerden geçer. Bunların çoğu meslek sırrı olduğundan kürkçüler gizli tutarlar. Ancak, yapılan şeylerin esası aynıdır. önce deride kalmış yağ, et kırıntıları temizlenir, sonra sepileme (tabaklama) ¡sine başlanır. Daha sonra kürkler yeniden bir temizleme işlemine tutulur, bütün pislikler giderilir.
Kürk yapımının en önemli işlemlerinden biri boyamadır. Kürk boyacılığı çok eski bir endüstridir. Kimya alanındaki gelişmelerden sonra bu boyacılık daha da büyük önem kazanmıştır. Bugün birçok ucuz kürkler, boyama İle, çok pahalı kürklere benzetilmektedir. Bu benzeyiş o kadardır kİ meslekten olmayan kimselerin farkına varmasına imkân yoktur. Bu bakımdan, bazı hükümetler boyalı kürklerin belirtilmesi zorunluğunu koymuşlardır.
Boyanan kürkler artık giyilecek hale getirilmeye hazırlanmış demektir. Bundan sonra kesilip biçilmesiyle dikilmesi gelir. Bu da son derece ustalık İsteyen bir İştir. Çünkü kürkü boş yere harcamamak gerekir. Usta kürkçülerin elinden çıkan kürklerin dikiş yerleri hiç belli olmaz.

Kürk Çeşitleri

Tilki. — Ceket, kap, manto yapımında kullanıldığı gibi atkı (etol) biçiminde de kullanılır. Tilki kürklerinin en pahalısı “mavi tilki”dir. Kurşuni tilki kürkü ucuzdur. Bu kürkün fiyatı renginin parlaklığına göre değişir. “Beyaz tîlkinin alt tüyleri çok sıktır. Boyanarak “vaşak”, “mavi tilki” taklidi yapılır. “Gümüşü tilki” kürkleri arasında parlak ve sık tüylü olanlar en çok arananıdır.
Koyun, Kuzu. — Bazı çeşit kuzu ve oğlak postlarından kürkçülükte faydalanılır. Amerika’da bir çeşit kuzu kürkünden taklit kunduz, fok kürkleri yapılır. Astragan da bir çeşit koyun kürküdür (Bk. Astragan).
As (ermin). — En pahalı kürklerdendir.
Kreme çalan beyaz renktedir. İyi cins as kürkleri sık tüylü olur.
Mink (Vizon). — En pahalı kürklerdendir. En iyileri postun önce şerit halinde kesilmesi, sonra birbirine dikilmesiyle elde edilir. Koyu renkli, hafif minkler daha pahalıdır.
Kunduz (lutr). — Koyu kahverenkll, sık tüylü bir kürktür. Pahalı değildir, üstelik, çok dayanır. Mavimsi-kahverengi kunduz kürkü daha değerlidir.
Leopar (pars). — Pahalı kürklerdendir. En İyi cinsleri kısa tüylü olur. Benekleri de iyice belirlidir.
Tavşan. — Yumuşak bir kürktür. Daha çok boyanarak başka kürklerin taklidinde kullanılır.
Samur. — Kürklerin en pahalılarından biridir. Dayanıklıdır. En İyi samur kürkleri Sibirya’dan gelir.
Kokarca. — Pek pahalı değildir, üstelik, dayanıklıdır. Bazan boyanırsa da, daha çok, olduğu gibi kullanılır.

Yorum yazın