Kürek Sporu Nasıl Yapılır

Kürek Sporu Nasıl Yapılır

Kürek yarışmaları, FISA (Federation internationale Des Sociétés D’aviron) Uluslararası Kürek Federasyonu kurallarına ve yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir. Yarışmalar, bireysel ya da takım yarışmaları olarak yapılır.

YARIŞMA ALANI: Yarışmalar, bir nehir, göl ya da yapay bir “parkur” boyunca yapılır. Olimpik yarışmalarda izlenecek yol, düzgün, akıntısız ve kulvarlara bölünmüş olmalıdır.
YARIŞMA UZUNLUKLARI: Erkekler 2000 m. bayanlar 1000 m., gençler 1500 m. uzunluk boyunca yarışırlar.
GÖREVLİLER: “Yarış Komitesi”, tüm yarışın düzenlenmesi ve denetiminden sorumludur. Diğer görevliler yarış komitesince seçilip görevlendirilir.
a) SIRALAYICI (Alinyör): Teknelerin (“kik” lerin) yarışa başlamak üzere bir çizgide sıralanmasını, vereceği komutlarla sağlayan kişidir.
b) BAŞLATICI (Starter): Sıralayıcıdan, sıralamanın tamamlandığı uyarısını alınca yarışı başlatır.
c) YARIŞ İZLEME VE KARAR HAKEMLERİ: Karar yetkisi bu hakemlerdedir. Yarışı, motorlarla izleyerek kulvarları denetlerler.
d) BİTİŞ HAKEMİ (Arive) : Ekiplerin bitiş çizgisini geçip yarışı bitirdiğini bildirir.
e) ZAMAN TUTUCU: Yarışmalarda ekiplerin derecelerini saptamak için elektronik aygıt bulunmuyorsa, izleme hakeminin motorunda, süreyi belirlemek amacı ile bir zaman tutucu bulunur.
Ayrıca, yarışmalar süresince ekipler ile teknelerin kurallara uygunluğunu ve dümencinin ek ağırlık taşıyıp taşımadığını denetleyen “Denetleme Komitesi” görevlendirilir. Denetleme komitesi, ekiplerin suya inip çıktığı yerlerde görev yapar.
KÜREKLER: ölçü ve biçimleri, resimde belirtilmiştir. Uluslararası yarışmalarda, kürek palaları, ulusal renklere boyanmalıdır.

TEKNELER: Yapılışlarında, biçim kısıtlaması yoktur. Genellikle tahtadan yapılır. Baş kısmında en az 4 sm. çapında, içi kauçuk ya da benzeri bir nesne ile dolu beyaz bir top bulunur. Kürekçilerin oturacakları yerler, raylar üzerinde gidip-gelecek biçimde yapılmıştır.
YARIŞMACILAR: Her tekne sınıfında yarışmacılar, deneyimlerine, yaşlarına ya da ağırlıklarına göre kategorilere ayrılırlar. Kürekçiler, belirli bazı yarışmaları kazanarak “ümitler sınıfı”na yükselir ve bu sınıfın basamaklarından geçerek milli olabilirler. “Büyükler” ya da “ümitler” sınıflarından herhangi birinde milli forma altında yarışmış bir kürekçi “ümit” niteliğini yitirir. “Büyükler” de yaş kısıtlaması yoktur.
GİYİM: Tüm yarışmalarda kürekçiler, tek tip forma (atlet ve şort) giyerler. Formalar kulüplerinin renklerinde (uluslararası karşılaşmalarda ulusal renklerde ya da armalı) olmalıdır.
KAZA DURUMU: Tekneleri kazaya uğrayan kürekçiler, kaza yerinde kalmalıdırlar, ancak kaza, çıkıştan sonraki ilk 100 m. içinde olmuşsa ya da bir dış etken nedeni ile oluşmuşsa, orada kalmaları gerekmez. Bu durumda, yarışmaya yeniden başlama hakkı verilebilir.
YEDEKLER: Her takım, kürekçilerinin ve dümencilerinin adlarını, yarışmalardan en az 1 saat önce yarış komitesine bildirmek zorunluluğundadır. Takımların yarış sayısı kadar kürekçi ve bir dümenci değiştirme hakları vardır. Bir kürekçi, bir yarışma gününde ikiden çok yarışa katılamaz (Elemeler dışında). Hastalanma durumu dışında, tek çifte kürekçisi yerine yedek kürekçi yarıştırılamaz.
YARIŞMALAR:
ÇIKIŞ: Kürekçiler, yarıştan üç dakika önce çıkış yerinde olmalıdırlar. Tüm ekipler, gerektiği gibi çıkışa hazır olduklarında, sıralayıcı, beyaz bir bayrak kaldırarak uyarısını verir. Sıralanmaya yardım etmek için, tekneler iskelelerdeki görevlilerce tutulabilir. Başlama komutu, başlatıcı tarafından verilir. Ekiplerin hazır olduğuna inandıktan sonra önce “Hazır” sözcüğü ile uyarı komutunu veren başlatıcı, belirli bir bekleme süresinden sonra havada duran kırmızı bayrağını indirirken “Çık” komutu ile yarışı başlatır. (Başlama komutu, bir tabanca patlaması ile de verilebilir).
Sıralayıcı, yarışta bir “erken çıkış” (fodepar) olduğunu görürse, bu durumu kırmızı bayrağını kaldırarak, başlatıcıya ya da yarış izleme hakemine bildirir. Yarış, ancak başlatıcı ya da yarış hakemince, tekneler ilk 100 m. içinde iken durdurulabilir.

ÖZEL YARIŞMALAR: Kulvarlar ya da belirli şamandıralar yoktur. Bir ekip, öne geçmeye çalışan bir diğer ekibi engelleyemez. Düzenleme komiteleri, özel yarışmaların kurallarını kendileri saptarlar.
YARIŞ : Yarış süresince, her tekne kulvarında kalmalıdır. Tersine davranan ekip, yarış dışı bırakılır. Yarış izleme hakemi, herhangi bir ekibe, ancak ekip, bir diğer ekiple çarpışmaya doğru gidiyorsa ya da bir kazaya neden olmak üzere ise, yol gösterebilir. Hakemin uyarısından sonra çarpışma ya da kazaya neden olan ekip, yarış dışı bırakılabilir.
BİTİŞ: Teknenin başına (bodoslamasına) takılmış olan beyaz top, bitiş çizgisini geçtiği anda, ekip yarışı bitirmiş olur. Bir ya da daha çok sayıda kürekçi suya düşse de, yarış geçerli sayılır; ancak
dümencili tekne yarışmalarında, bitiş çizgisini dümencisiz olarak geçen tekneler, yarışı bitirmiş sayılmaz.
Tüm ekipler yarışı bitirdikten sonra, yarış hakemi, yarışma kurallara uygun ve düzenli geçmişse, beyaz bayrak kaldırır; herhangi bir düzensizlikte ise, kırmızı bayrak kaldırarak yarışın yinelenmesini isteyebilir.
Bitiriş sırasının saptanmasında, uluslararası karşılaşmalarda genellikle, foto-finiş aygıtı kullanılır. İki ya da daha çok tekne, yarışı birlikte bitirmişse, yeniden bir yarış yapılır.
TEKNE TÜRLERİ VE KÜREKÇİLER: Her yarışmada ekibin ortalama ağırlığı, (dümenci dışında) 75 kg.’ı geçemez. (Erkeklerde) Dümencinin en az ağırlığı ise, 50 kg. olmalıdır; bu en az ağırlığı sağlayabilmek için, üzerinde giyimi dışında en çok 10 kg.’lık ağırlık taşıyabilir.

 

YARIŞMA SINIFLARINA GÖRE TEKNE TÜRLERİNİN BOYUTLARI

 

Yarışma ve tekne sınıfı Boy                    Kürekçi             Kürek

(m)         Sayısı                Sayısı

 

Tek çifte 8,2 1
İki çifte 10,4 2
İki tek dümencisiz 10,4 2
İki tek dümencili 10,7 24- dümenci
Dört tek dümencisiz 13,4 4
Dört tek dümencili 13,7 44-dümenci
Dört çifte                              13,4             4                      8

Dört çifte dümencili              13,7             4-l-dümenci 8

(bayanlar)

 

Sekiz tek dümencili 18,9 84-dümenci 8

“Dört tek” ve “sekiz tek” türlerinde kürekçilerin “kürek çekiş dizilişleri” (Kürek sayıları, teknenin her iki yanında da eşit olması koşulu ile), değişik olabilir.

Etiketler:

Yorum yazın