Kürek Nedir

Kürek Nedir

Toprak, kum, kül, kömür vb. gibi şeyleri bir yerden alıp başka bir yere koymaya yarayan saplı, yassı bir araçtır. Genel olarak, ya tahtadan, ya da madenden yapılır. Kullanıldığı yere göre “bahçıvan küreği”, “duvarcı küreği”, “kömürcü küreği”, “ahır küreği”, “fırıncı küreği”, “soba küreği”, “faraş” vb. gibi adlar alır.
Deniz araçlarını hareket ettirmek İçin kullanılan, İnce uzun biçilerek yontulmuş tahtalara da “kürek” denir. Eskiden büyük tekneleri yürütmek İçin kullanılan kürekler çoklukla 10 – 15 m. uzunluğunda olur, bunları yerine göre dört, beş kişi çekerdi. Makineli teknelerin gelişmesi küreği ortadan kaldırdı. Günümüzde ancak sandal, kayık gibi küçük tekneler kürekle yürütülmektedir.
Kayık küreği, ortasındaki en dar yerinden bir kayışla “ıskarmoz” denen tahta çubuklara asılır. Bazı teknelerin kürekleri, ıskarmoz yerine, ay biçimi özel yuvalar içinden geçirilir. Küreklerin yukarıda kalan kısmının şişkin olması, çekene, karşı ağırlık yaparak, kolaylık vermesi İçindir. Böylece, kürek kayışının geçirildiği yerden asılırsa az- çok dengede durur. Kısa, şişkin tarafın ağırlığı, uzun kısmınınkine yakındır. Suya giren kısım yassıdır. Yarış teknelerinin kürekleri, daha çok hız elde etmesi İçin, kepçe biçimindedir.

Yorum yazın