Kuluçka Nedir – Kuluçka Makinesi

Kuluçka Nedir – Kuluçka Makinesi Nasıl Yapılır.

Yavru çıkarmak için yumurtaları üzerine yatan tavuğa, kuşa “kuluçka”; yumurtaların ısınıp yavru çıkması için gereken zamana da “kuluçka süresi”denir. Ayrıca, bir mikrobun vücuda girmesiyle hastalığın belirmesi arasında geçen zaman da “mikrobun kuluçka süresi” diye anılır.
Genel olarak, kuşların dişileri kuluçkaya yatarsa da bazı kuşların erkeği dişisiyle birlikte, ya da yalnızca kuluçkaya yatar. Guguk kuşları ise yumurtalarını başka bir kuşun yuvasına yaptığından, bu yumurtaların üzerine yabancı bir kuş yatar. Devekuşları yumurtalanın üzerinde kuluçkaya yatmazlar, yumurtalarını kumun üzerine, güneşe bırakırlar.
Bir tavuğun altına ancak belirli bir sayıda yumurta konabileceği için büyük tavuk çiftliklerinde kuluçka makineleri kullanılır. Bu makinelerde bir seferinde birkaç yüz yumurtadan birden civciv çıkarılabilir.

Kuluçka Makinesi

Kuluçka makinesi, genel olarak, tahtadan yapılan dikdörtgen prizma şeklinde bir sandıktır. Bu sandığın içindeki ısının devamlı olarak her yanında aynı tutulmasına çalışılır. Bu işi kolaylaştırmak için sandığın kenarları, arasına bir yalıtkan levha konmuş iki duvarla yapılır. Havayı değiştirici bir alet, bir de ısıyı sabit tutan “termostat” yerleştirilir. Makinenin ısısı, İçine konan yumurtaların cinsine göre 37° – 39° arasında, nemlilik derecesi de % 65 – % 95 arasında değişir.
Makine ya bir elektrik ocağı, ya da petrolle ısıtılır. İçerideki nemlilik, genel olarak, zemine konan bir çanak içindeki suyun buharlaşmasıyla elde edilir. Son zamanlarda daha çok, içine ancak birkaç yüz yumurta alan küçük makineler tercih edilmektedir. Bununla beraber, 1.000 – 50.000 yumurta alan büyük kuluçka makineleri de vardır.

Yorum yazın