Köpek Eğitimi Nasıl Verilir

Köpek Eğitimi Nasıl Verilir – Köpek Eğitimi Nasıl Yapılır
Köpek Eğitimi Nasıl VerilirKöpekler şehirlerde insanlarla birlikte yaşamaya ve sahiplerinin yanı sıra birçok yerlere götürülmeye başlayınca, bu hayvanların başkalarını rahatsız etmeyecek ve söz dinleyecek duruma getirilmesi sorunu ortaya çıkmıştır. Belli bir evde beslendiği halde sık sık dışarılarda dolaşan, durup dururken herkese havlayan, eve giren yabancıların üzerine hücum eden, sahibinin sözünü dinlemeyen, emirlerine aldırmayan köpekler, sahibi için olmasa bile yabancılar için sıkıcı bir derttir. Köpeklerin uysallaştırılması ve başkalarım rahatsız etmeyecek bir şekilde yetiştirilmesi, onları besleyen insanların elindedir. Köpeklerin eğitimi çok kolaydır. Çünkü bu hayvanlar, yaradılışları bakımından uysal olduklarından, sahiplerinin emirlerini yerine getirmekten büyük bir zevk duyarlar. Onlara karşı iyi davranmakla, uslu oturdukları zaman sırtlarını okşamakla köpekleri yola getirmek mümkündür.
Köpek eğitimi en çok, hayvan dört ile oniki aylıkken etkinliğini gösterir. Bir yaşını geçtikten sonra köpeklerin bazı şeyleri öğrenmesi güçleşir. Mükemmel bir köpek yetiştirmek isteniyorsa köpeğin eğitimine hayvan henüz dört aylıkken başlamak gerekir. Köpeğe ilk öğretilecek şeyler “dur”, “gel”, “otur”, “kalk”, “yapma”, “hayır” gibi basit emirleri yerine getirmesidir. Daha sonra köpeğe, art ayakları üzerine durması, uzağa atılan bir şeyi koşarak ağzı ile tutup sahibine geri getirmesi, yolda sahibi ile beraber yürürken ve eğer tasması yoksa, sahibinin yarandan ayrılmaması, o durduğu zaman durması, yürüdüğü zaman yürümesi öğretilebilir. İyi eğitim görmüş bir köpek sahibinin sözünden dışarı çıkmaz; canını çok sıkan, ya da keyfini çok kaçıran bir şeşi olmaksızın havlamaz; pek zorda kalmadıkça başkalarını ısırmaz, önemli olan, köpeğe verilen emirlerin muhakkak yerine getirilmesi gerektiğini öğretmektir. Bunun için de köpek sahiplerinin çok iradeli olması ve köpeği şımartmaması gerekir.

Yorum yazın