Konjonktür Nedir

Konjonktür Nedir
Bir ülkenin belirli bir zamandaki siyasal, toplumsal, ya da’ ekonomik durumunun bağlı bulunduğu unsurların bütünü demektir. Ancak, bundan konjonktürün dinamik (hareketli) olmayan, statik (durgun) bir durumu belirlediği anlaşılmamalıdır; tersine, konjonktür terimi, belirli bir zaman süresi ile ilgili olarak değişen, yeni koşulların altına giren, gene değişme olasılığı bulunan bir durumu anlatır. Bu nedenle konjonktür teriminin anlamı içinde, sözü edilen yeni durumu yaratan koşulların “belirsizliği” bulunduğu kadar neden-sonuç ilişkisini yorumlamaya çalışan “tahmin fikri” de vardır. örneğin, “ekonomik konjonktür” dendiği zaman, “ekonominin içine girdiği, herhalde bir süre sonra değişecek olan yeni koşullar” anlaşılır. Bu anlamı İle “ulusal ekonomik konjonktür” denilebileceği gibi, “uluslararası ekonomik konjonktür” de denilebilir, bu ikinci kullanımı ile terim daha geniş kapsandı bir anlam kazanmış olur.

Yorum yazın