Kömürün Geleceği

Kömürün Geleceği

Geçmişte sürekli olarak kömürün katı şekli kullanılmıştır. Ancak gelecek yıllarda, kömür birçok yeni biçimlerde kullanılacak ve belki de gaz ya da sıvıya dönüşecektir.
Yıllardır, bilim adamları laboratuvarlarda kömürle ilgili deneyler yapmaktadırlar. Deneyleri sonucunda bir parça kömürü oluşturan elementlerin aynen gaz ve petrolde de bulunduğunu saptamışlardır. Kömürün en çok karbon ve biraz da hidrojenden oluştuğunu anımsayınız. Gaz ve petrol bileşimi de aynıdır. Ancak gaz ve petrolde kömüre oranla daha çok hidrojen vardır. Kömürde bir ölçü karbona karşılık bir ölçü hidrojen vardır. Petrolde bir ölçü karbona karşılık iki ölçü hidrojen bulunur. Hidrojen yönünden en zengin olanı gazdır; gazda bir ölçü karbona karşılık dört ölçü hidrojen vardır. Kömürü gaza ya da petrole dönüştürmek için araştırmacılar kömüre daha fazla hidrojen katabilmenin bir yolunu bulmuşlardır. Bunun için kömür parçalanarak çok yüksek bir dereceye dek ısıtılır. Sonra kömür yanarken çıkan gazların içine hidrojen içerikli hava akımı gönderilir. O zaman bu gazlar içinde bulunan hidrojen miktarına göre gaza ya da petrole dönüşürler.
Ancak kömürün bu yöntemle gaza ya da petrole dönüştürülmesi oldukça pahalı bir işlemdir. Mühendisler maliyeti düşürebilmek için yeni yollar aramaktadırlar. Amaç, bize arabalarımızın benzinini, evimizi ısıtan fuel-oili kömürden sağlama olanağı vermektir.
Bazı araştırmacılar ise, kömürü topraktan çıkarmadan önce gaza dönüştürebilme üzerine deneyler yapıyorlar. Bunun için, toprak altındaki kömür damarına hava gönderiliyor ve kömür yanmaya başlıyor. Kömürün yanmasıyla ortaya çıkan gazlar yüzeye çıkıyor ve orada arıtılarak, borular aracılığıyla istenen yerlere gönderiliyor.

Kömürü gaza ya da petrole dönüştürmenin yaran, işlem sırasında, kükürtün tümüyle çıkartılmasıdır. Böylece kömür havayı kirletmeksizin yanabilir. Ayrıca gaz ve petrol, kömüre oranla çok daha kolay taşınabilmektedir.
öteki deneylerde ise, kömür uzmanları kömürden elektrik üretebilmenin yeni yöntemlerini araştırıyorlar. Üzerinde çalıştıkları yöntemlerden biri, kömürü yüksek dereceye dek ısıtmayı ve sonra çıkan gazları manyetik alandan geçirmeyi içeriyor. Gazın içindeki parçacıklar manyetik alanla karşılaşınca elektrik oluştururlar. Bu işlem henüz deneme evresindedir. Ancak eğer başarılı sonuçlar alınırsa, bugün elektrik üretim tesislerinde kullanılan kömüre oranla çok daha az kömür kullanılacak demektir. Kömürün gelecekteki yerini düşünenler ayrıca kömür ocaklarının hemen yakınına, tüm kömür işleme ünitelerini nasıl kurabileceklerini de düşünmektedirler. Böylece tüm elektrik, gaz, petrol ve yan ürün tesisleri, taşıma masrafı olmadan üretim yapabileceklerdir.
Bu tesisler ucuz üretimin yanısıra enerji gereksinmelerimizi karşılama açısından da çok yararlı olacaklardır. Ancak bu, büyük ölçüde suyu gerektirecektir. Suya aynı oranda gereksinimi olan çiftçiler için bu konu bir sorun yaratabilir. Uzmanlar bu sorunu çözümlemeye çalışmaktadırlar.
Kömür sanayiinde tüm araştırmalar yalnızca kömürün kullanım biçimi ile ilgili değildir. Birçok kişi de kömürü topraktan çıkarmak için daha iyi yöntemler araştırmaktadır. Yüzeydeki maden ocaklarının araziyi en az biçimde bozmalarının da yolları aranmaktadır. Toprak altı madenciliğinde ise, kömürün çıkartılmasında ve taşınmasında gelişmiş yöntemler ve daha sıkı güvenlik önlemleri için çalışılmaktadır. Şimdiden bazı kömür şirketlerinde daha verimli çalışabilmek için bilgisayarlardan yararlanılmaktadır. Bazıları da toprak altı madenciliği ve tünel açma işlemlerinde Laser ışınını denemektedirler.
Günümüzde kömür konusunda araştırma yapanlar yarınki yaşamımızı yönlendireceklerdir. Kömürün önemi yüzlerce yıl önce anlaşılmıştır. Kömür için kan dökülmüş, toplumlar değişmiş, insanlar kömür yüzünden acı çekmiş ya da rahata kavuşmuştur. Kömür daha yüzlerce yıl bizimle olacaktır. Bu nedenle tüm isteğimiz,kömür çıkarımı için yeni yöntemler bulmak ve kömürün gelecekte en akıllı biçimde nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmektir.

Yorum yazın