Koleksiyon Nedir ve Nasıl Yapılır

Koleksiyon Nedir ve Nasıl Yapılır

Koleksiyon Nedir ve Nasıl YapılırKOLEKSİYON, aynı cinsten olup bir araya getirilmiş şeylerin bütününe verilen addır. Koleksiyon yapmak büyüklerin olduğu kadar çocukların da zevk alarak uğraştıkları işlerden biridir. Koleksiyon yapmanın amacı, ya bazı konular hakkındaki bilgiyi ilerletmek, ya bir uğraş bulmak, ya da tek tek değerleri olmayan şeylerin bir takım halinde toplanmasıyla değerlerinin artmasını sağlamaktır.
Çocuklar, bazen da büyükler arasında, gezip gördükleri yerlerden bir hâtıra olarak resim, lokanta menüleri, tiyatro programları gibi şeylerin koleksiyonlarını yapma merakı olanlar vardır. Yalnız, koleksiyonlar asıl, ele geçirilmesi güç şeylerin, ya da takım halin de olduğu zaman değerleri yükselen şeylerin derlenmesiyle meydana getirilir.
Ele geçirilmesi güç şeylerle yapılan koleksiyonlar arasında, antika eski kitap, eski para, tarihi eşya, eski şişe, eski tablo, değerli porselen koleksiyonları sayılabilir. Bir takın? halinde toplanınca değeri artan şeylerin koleksiyonlarından başlıcaları pul ve kelebek koleksiyonlarıdır.
Ciddi bir koleksiyon meydana getirebilmek için, koleksiyonu yapan kimsenin topladığı şeyler hakkında yeterli bilgisi olmalıdır. Bu, özellikle pul koleksiyonları için’ önemlidir (Bk. Posta Pulu).

Koleksiyonlar, bir de toplamaktan zevk duyulan şeylerle yapılır. Bunların arasında kelebek, tüfek ya da diğer silahlar, enfiye kutuları, kitaplar, deniz kabukları, önemli imzalar, pipo, iskambil kâğıdı, eski yazılar vb. vardır.
Ciddi bir koleksiyon meydana getirebilmek için maddi olanakların da yeteri olması gerekir, çünkü meraklıların koleksiyonlarına ekleyecekleri parçalar için göster dikleri özen bu parçaların maddi değerlerin olduğundan daha çok artırır.
Değerli ve ciddi koleksiyon merakı olanlardan pul koleksiyoncularına “filâtelist” ender kitapları toplayanlara “bibliyofil” eski para koleksiyoncularına da “Nümismatist” adı verilir. Bu değerli koleksiyonlar bazen koleksiyoncular tarafından müzelere he diye edilir.

Yorum yazın