Kimler Rapor Yazar

Kimler Rapor Yazar

Dünyada tüm çalışanlar ve hatta çalışmayanlar bile rapor yazar ya da yazabilir. Yani, bir ülkenin cumhurbaşkanından ya da kralından tutun da, tarlada çalışan köylüsüne, evinde oturan emeklisine kadar herkes rapor yazabilir.
Cumhurbaşkanı ne raporu yazar, köylü nasıl yazar, emekli ne çeşit şeyler yazabilir?
Cumhurbaşkanı ülke yönetimi hakkında rapor yazar. Köylü, çeşitli tarım konusunda görüşünü anlatabilir, emekli de türlü aksaklıklar üzerinde düşüncelerini belirtebilir.
Dünyanın bütün işleri raporlarla yürütülür.
Okulda öğrencilerin hazırladıkları sınıf ödevleri, ev ödevleri de bir tür rapordur. Bunlara kompozisyon da denir. “Kompozisyon” sözcüğü düzenleme anlamına gelen bir sözcüktür.
Astronotlar, jet pilotları, hastanelerdeki doktorlar, hemşireler, yöneticiler, mühendisler, bilim adamları, bir işyerindeki satış müdürleri, güvenlik kuvvetlerindeki ve ordu birliklerindeki yetkili kişiler, komutanlar, valiler, belediye başkanları, yargıçlar, avukatlar ve tüm önemli kişiler, işleri hakkında rapor yazmak zorundadırlar.
Savaş durumundaki bir ordunun komutanı da, tüm birliklerin subaylarından raporlar toplar, kendisi de rapor yazar.
Barış içindeki ordu birliklerinin komutanları da rapor yazıp rapor alırlar.
Raporsuz hiçbir iş yürümez ve yürütülemez.
Bir ticaret şirketinin genel müdürü, tüm çalışanların gönderdikleri raporları inceler, işlerini ona göre yürütür.
Her gencin, gelecekte önemli bir görev aldığı zaman başarılı olabilmesi için iyi rapor yazmayı öğrenmesi gereklidir.
Büyük bir kentin valisi rapor yazma konusunda şöyle diyor:
“Bütün gençler, kusursuz ve anlaşılır biçimde açık raporlar yazmasını öğrenmelidirler. Gelecekteki çalışmaları için en yararlı şey bu olacaktır.
Her gün bana gönderilen raporları okumak ve incelemek için uzun saatler harcıyorum. Bu raporlar ne kadar kısa ve açık yazılmışsa bana o kadar yardımcı oluyor.”
Şimdi de bir belediye başkanının sözlerini okuyalım:
“Rapor yazacak gençlere, her zaman açık ve yalın bir dil kullanmalarını, az ve öz yazmalarını öğütlemek isterim.
Uzun ve dolambaçlı tümcelerden çok, amacı anlatan kısa tümceler daha etkili olur ve rahat anlaşılır. Ağır tümceler, aklı karıştırır, asıl amacı saptırır. Raporunuzu yazmaya başlamadan önce neler yazacağınızı iyi tasarlayınız ve bir plan yapınız. Böylece hem daha başarılı olursunuz, hem de zaman kazanırsınız.”
‘ Bir uzay bilim adamının düşünceleri de şöyle:
“Raporlar açık, kısa, kesin, yanılgısız olmalıdır. Başarı için gerekli olan şey iyi rapor düzenleyebilmektir.”

Yorum yazın