İsnad Nedir

İsnad Nedir

isnad (Arapça sened: “destek”), İslamda, hadisleri)*) rivayet eden kişilerin (ravi) adlarının belirtilmesi. İsnadın güvenilirliği, hadisin geçerliliğini belirler. İsnad asıl hadis metninden önce gelir ve “A’ya (genellikle sahabilerden biri) dayanarak B’nin, B’ye dayanarak C’nin, C’ye dayanarak D’nin bana anlattığına göre Hz. Muhammed demiştir ki…” biçiminde ifade edilir.

Hz. Muhammed’in yaşamı boyunca ve ölümünden sonra hadisler genellikle sahabi-ler (peygamberin yakın arkadaşları) tarafından ve isnadsız olarak aktarılıyordu. İsnad ancak birkaç kuşak sonra (İS y. 700) metnin ağırlığını artırmak amacıyla kullanılmaya başladı. Hadislerin resmen yazıya geçirilmesi Hicret’ten sonraki 2. yüzyılda başladı. Hadisler başta Kuran tefsiri ve fıkıh olmak üzere hemen bütün İslam bilimlerinin temeli olduğu için İslam bilginleri hadislerden hangilerinin güvenilir olduğunu belirlemek zorundaydılar. Bunun için isnadlar titizlikle incelendi ve her hadis, isnad zincirinin tamlığı, ravilerinin dine bağlılığı ve güvenilirliği bakımından sınıflandırıldı.

Müsned olarak bilinen ve en güvenilir hadislerden oluşan ilk derlemeler de hadisin dayandırıldığı sahabiye göre sınıflandırılmıştı. Bunların en ünlüsü Ahmed bin Han-bel’in (ö. 855) yaklaşık 29 bin hadisi kapsayan Müsned’iydi. Ama müsnedlerin kullanımı zor olduğundan, hadislerin konularına göre düzenlendiği “musannef” adlı derlemeler hazırlandı.

Yorum yazın