İsmail Bey Külliyesi – Kastamonu

İsmail Bey Külliyesi – Kastamonu

İsmail Bey Külliyesi, Kastamonu’da, Candaroğullarından İsmail Bey’in 15. yüzyılın ikinci yansında yaptırdığı cami, medrese, imaret, türbe, han ve hamamdan oluşan külliye. Yapılar araziye belirli bir düzen gözetilmeden yerleştirilmiştir. Cami, medrese ve imaretin konulan bir üçgen oluşturur. Bu üçgenin güneye bakan tepe noktasında cami, doğu köşesinde medrese, batı köşesinde de imaret yer alır. Türbe imaretle caminin, han imaretle medresenin arasında, hamam ise imaretin daha batısındadır.

Yazıtına göre 1454’te tamamlanan cami, kıble ekseni üzerinde kubbeli iki orta mekân ile, bunlardan arkadakinin iki yanındaki beşik tonozlu birer yan mekândan oluşur. Bu düzen zaviyeli ya da ters “T” cami şemasına benzer; yalnız burada yan mekânlar orta mekâna eyvan gibi tümüyle açılmamakta, yalnızca birer kapıyla bağlanmaktadır. Öndeki kubbeye tromplarla, arkadaki-ne ise pandantiflerle geçilir. Arkadaki kubbenin tepesinde bir aydınlık feneri vardır. Bu kubbeli mekân ile sağ yanındaki kanat mekânın arasında, kuzey beden duvarının üstünden tek şerefeli minare yükselir.

Kuzey duvan boyunca beş kubbeli son cemaat yeri uzanır. Kubbeleri taşıyan penci kemerler kare kesitli altı ayağa oturur. Son cemaat yerinin en ilginç yanı cümle kapısıdır. Basık beşik kemerli kapı, iki yanı sütunçeli, üzeri penci kemerli bir nişin içindedir. Nişin çevresindeki mermer kaplama yüzeyi, iki yanda ve üstte yalın geometrik geçmelerden oluşan kabartma bir bordür çevreler.

Yazıtındaki 1475 tarihine göre medrese İsmail Bey’in ölümünden sonra, Osmanlı

Döneminde tamamlanmıştır. Taş duvarlı, dikdörtgen planlı, ortası avlulu bir yapıdır. Avlunun güney yansındaki dershane asıl yapı kütlesinden dışa taşar. Hücrelerin ve kubbeli dershanenin önünde avluyu dolanan ahşap revaklar yanmıştır.

1460’tan önce tamamlanan türbe, kesme taştan yapılmış kare planlı bir yapıdır. Tuğladan yapılmış kubbesi, gene tuğladan, sekizgen bir kasnağa oturur. Kubbeye geçiş yelpaze biçimli üçgenlerle sağlanmıştır, içindeki mezarlarda İsmail Bey’in akrabaları yatmaktadır. Lahitlerin taşlarındaki özenle yazılmış sülüs yazılar dikkati çeker.

Yorum yazın