İhbar nedir – Suçun bildirilmesi

İhbar nedir – Suçun bildirilmesi

suçun bildirilmesi, ihbar olarak da bilinir, suçun kişiler ya da kamu görevlilerince kovuşturma makamlarına duyurulması. Suçu bildiren kişi suça el konuncaya değin muhbir, ceza kovuşturması başladıktan sonra da tanıktır. Türk hukukunda kişilere ve resmî makamlara ihbar yükümlülüğü getiren yasal düzenlemeler vardır. Örneğin savaş sırasında yabancı bir devletle anlaşma yapıldığını ya da askerlerin itaatsizliğe sevk edileceğini öğrenen kişiler, gecikmeden bu eylemleri ya da hazırlık hareketlerini devlet makamlarına bildirmekle yükümlüdür. Resmî görevliler, özellikle belediye memurları ve köy muhtarları, doğal olmayan bir ölüm kuşkusu duyduklarında bunu kovuşturma makamlarına duyurmak zorundadırlar. Mahkemeler duruşmada sanığın başka bir suç işlediğini anladıklarında, birleştirme yoluna gidilemiyorsa, suçu savcılığa bildirirler. Vali ve kaymakamlar kendilerine yapılan ihbarları yetkili mercilere iletirler. Görevini yaptığı sırada resen kovuşturulan bir suç işlendiğini öğrenen ve kovuşturmayla görevli olmayan memurların bu suçu yetkili mercilere bildirme zorunluluğu vardır. İhbar zorunluluğunun yerine getirilmemesi suç sayılır.

Yorum yazın