İç savaş nedir

İç savaş nedir

İnsan hakları, devletler arasındaki savaşa uygulanmaktadır. Bir iç savaş söz konusu olduğu zaman, âsiler teşkilâtlanmış, kamu iktidarına ve yönetimine sahip olmuşlarsa, yabancı memleketler bunları «devlet» olarak kabul edebilirler. Amerika Ayrılık savaşı sırasında Federal hükümet güneylilere, suçlu değil düşman muamelesi yapmıştı: Fransa ve Büyük Britanya ise güneylileri «muharip» olarak tanımıştı.

Yorum yazın