Haymatlos Nedir

Haymatlos Nedir – Vatansız Nedir
vatansız, haymatlos olarak da bilinir, hiçbir devletle uyrukluk bağı olmayan kişi. Bir hukuksal statü olan vatansızlık durumu, genellikle devletlerin vatandaşlık yasaları arasında olumsuz nitelikte bir çatışma çıktığında söz konusu olur.

Vatansız kişilerin statüleri, çalışma koşulları ve toplumsal durumlarına ilişkin hukuksal düzenlemeler ve bu konularda alınacak önlemler. Birleşmiş Milletler’in (BM) düzenlediği bir konferansta kabul edilen Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme’yle (Eylül 1954) belirlenmiştir. Gene BM’nin düzenlediği bir konferansta kabul edilen Vatansızlığın Azaltılması Konusunda Sözleşme’de (Ağustos 1961) ise vatansızlık durumunun ortadan kaldırılmasında özellikle kişinin doğumu ve yerleşmek amacıyla oturduğu yer gibi esasların göz önünde bulundurulması ilkesi benimsenmiştir.

Bu sözleşmelerin ikisini de henüz onaylamamış olan Türkiye, vatansızlar hakkında ikametgâh, ikametgâhın bulunmadığı durumlarda sürekli mesken, o da yoksa dava tarihinde vatansızın bulunduğu devlet hukukunu uygulamaktadır. Türk vatandaşlığını bırakmış ya da Türk vatandaşlığından çıkarılmış bir kimse, başka bir devletin uyrukluğunu kazanamazsa vatansız kalır.

Etiketler:

Yorum yazın