Hava nedir

Hava nedir
çeşitli gazlardan meydana gelmiş bir karışımdır.

Dünyamızı, bütün üzerindekilerle beraber çepeçevre örter.

Gözle görünmez, ama her tarafı örter, en ince deliklerden bile geçer ve bütün boşlukları doldurur.
Hava başlıca İki gazdan, oksijen ile azottan meydana gelmiştir. Ayrıca içinde su buharı, karbon dioksit gazı, çok düşük oranda da diğer bazı gazlar ve çok incecik tozlar bulunur. Kendisini meydana getiren gazları birbirlerinden ayırmak için havayı soğuk ve basınç altında sıvı hale getirmek gerekir. Böylece ard arda meydana gelen buharlaşma olayı neticesi azot, oksijen gibi gazlardan başka, düşük oranda bulunan neon, argon, kripton ile helyum ayrı ayrı elde edilmiş olur. Sıvı hava o kadar so. ğuktur ki, (O’ın altında 200 derece) çelik fabrikalarında çok dayanıklı olması istenilen çeliklere su vermekte kullanılır.

Yorum yazın