Halter Nedir Nasıl Oynanır

Halter Nedir Nasıl Oynanır – Halter Kuralları Nelerdir

Yarışmacılar, iki ucuna ağırlık takılmış bir çubuğu, iki değişik yöntemle kaldırmaya çalışırlar:
a) Koparma,
b) Omuzlama ve silkme.
Her iki yöntemde de, yarışmacının ağırlığı kaldırması için en çok üç hakkı vardır. Bireysel ve takım sıralamaları, koparma, omuzlama ve silkme ile yarışmacının her iki türdeki en iyi kaldırışlarının toplamı ile yapılır.

GİYİM : Halterciler, ya tek parça mayo ve atlet suspansuarı ya da kısa kollu bir fanila ile slip giymelidirler. Fanila yakasız olmalıdır. Halterci ancak, genişliği 10 sm.’yi aşmayan kemer kullanabilir. Ayakkabılar, bollaşmış ya da genişlemiş olmamalıdır; ökçeleri 4 sm.’yi aşamaz.
Dizlerde ve bileklerde sargı kullanılabilir. Sargının eni 8 sm. yi aşmamalıdır. Bilek sargıları en çok 1 m., diz sargıları ise en çok 2 m. uzunluğunda olabilir. Ayrıca deri bileklik ve esnek dizlik kullanılabilir. Bunların dışında gövde çevresinde ya da ellerde sargı kullanılamaz. En çok iki kat olmak koşulu ile, yalnız başparmaklara flaster yapıştırılabilir. Ellerde herhangi bir yara-bere varsa, sağlık görevlisince verilecek flasterin kullanılmasına izin verilir.

YARIŞMACILAR: Olimpik yarışmalara her ülke, 9 yarışmacı ve 2 yedek yarışmacı ile katılabilir.
Yarışmacılar, ağırlıklarına göre sıkletlere ayrılırlar. Her ülke, bir sıklette en çok iki yarışmacı ile yarışmaya katılabilir. Her yarışmacı yalnız bir sıklette yarışabilir. Yarışmacılar, iki yaş grubuna ayrılırlar: Büyükler ve 20 yaşın altında olan gençler.

SIKLETLER: Halterciler, dokuz sıklette gruplandırılır. Her bir sıklet için en fazla ağırlıklar:


Güreş Sıkletleri

Sinek sıklet 52 kg.
Horoz sıklet 56 kg.
Tüy sıklet 60 kg.
Hafif sıklet 67.5 kg
Orta sıklet 75 kg.
Yarı ağır sıklet 82.5 kg.
Orta ağır sıklet 90 kg.
Ağır sıklet 110 kg.
Çok ağır sıklet 110 kg.’dan ağır olanlar

RİNG : Tüm kaldırışlar, kenarları 4 m. olan kare biçiminde, tahta bir alan üzerinde yapılır. Kaldırış, bu alanın üzerinde tamamlanmalıdır. Halterci, kaldırışı sırasında ring dışına çıkarsa, kaldırışı hatalı sayılır.
212
TARTIM : Her sıklet için tartımlar, yarışmaların başlamasından 1 1/4 saat önce yapılır. 1 saat süren tartı işlemi, hakemlerce yönetilir.

KALDIRMA SIRASI: Yarışmacılar, en hafiften en ağıra doğru bir sıra izleyen sıkletlere göre yarışırlar. Yarışmacıların sırası, tartım sırasında adçekimi ile saptanır. (Birden çok halterci, aynı ağırlıkta ilk haklarını kullanmak istediğinde, öncelik sırasını belirlemek amacı ile adçekimi yapılır).
Aynı ağırlıkta ilk hakkını kullanacak olan haltercinin, ikinci ya da üçüncü haklarını kullanacak olanlara göre önceliği vardır (Daha önce ringe çıkar). Benzer olarak, aynı ağırlıkta ikinci hakkını kullanacak olan halterci, üçüncü hakkını kullanacak olandan, sıraca önde gelir.

SÜRE: Adı okunan yarışmacı, kaldırışını en çok 2 dakika geciktirebilir. Daha sonra kendisine 1 dakikalık ek süre verilir. Bu sürenin aşılması durumunda, hareketi geçersiz sayılır.
“Barbel” ağırlaştırıldıktan sonra yarışmacı çağırılır. Halterci, barbeli dizlerinin üzerine yükselttiği andan başlanarak kronometre çalıştırılır.

GÖREVLİLER : Uluslararası yarışmalarda hakemler, bir değerlendirme kurulu (jüri) ve bir zaman hakemi bulunur.

HAKEMLER : Kullanılan donanımın ve kaldırışların düzgün olup olmadığını gözlemekle görevli üç hakem vardır. Kaldırışlara ilişkin kararlarını, halterci barbeli yere bıraktıktan sonra (genellikle ışık kullanarak) açıklarlar. Karar, kaldırış çoğunluk tarafından onaylanırsa beyaz, onaylanmazsa kırmızı ışık ile bildirilir. Başhakem, ringin ortasından en az 6 m. uzakta bulunmalıdır, halterciye barbeli bırakması komutunu vererek her kaldırışın sonunu belirler.

KURUL : Katılan ülkelerin seçilen hakemlerinden oluşur. Teknik kuralların uygulanmasını sağlar. Hakem hatalarını düzeltme yetkisi vardır.

ZAMAN HAKEMİ: Haltercilerin belirtilen süre içinde kaldırışlarını yapmalarını gözler.

DEĞERLENDİRME: Koparma ile omuzlama ve silkmeyi, en çok ağırlığı kaldıran halterciler kazanır. Ayrıca koparma ile omuzlama ve silkmede toplam en çok ağırlığı kaldıran halterci de “toplam”da kazanmış olur. Eşitlik durumunda daha hafif olan yarışmacı, sıralamada öne geçer. Eğer yarışmacılar, yarışmadan önce ve sonra eşit ağırlıkta iseler, sıralamada aynı yeri paylaşırlar. Koparma ya da omuzlama ve silkmeden birinde başarısız olan bir halterci, o yarışmadan, toplam yarışmadan ve takım sıralamasından çıkarılır; ancak başarısız olmadığı yöntemde (koparma ya da omuzlama ve silkme) kaldırış ya da rekor denemesi yapabilmek için yarışmayı sürdürebilir. Sonucun, her sıkletteki bireysel toplamlar yerine takım toplamıyla saptandığı takım yarışmalarında, bir tür kaldırışta başarılı olamayan halterciye,
diğer tür için kaldırma hakkı verilir. Olim- pik yarışmalarda ülkeler, en iyi 10 hz^ernlerine verilen puanlara göre sıralanırlar. Sırlamada iki ülke arasında eşitlik olduğunda, daha çok birincilik almış olan ülke; birincilikleri de eş sayıda ise daha çok ikinciliği olan ülke öne geçer.

TUTUŞ : “Kancalama” denen tutuş yöntemine izin verilir. Bu yöntemde, çubuk kavranırken baş parmakların son boğumu, elin diğer parmakları ile kilitlenir.

AĞIRLIKLAR: Yalnız disk barbeller kullanılır. Barbel ve “yaka”ların toplam ağırlığı, 25 kg.’dır.

DİSKLER: Her diskin üzerinde kaç kilogram olduğu yazılı olmalıdır. Diskler, en genişi en içerde en küçüğü de en dışta kalacak biçimde iki uçtan “yaka”lara takılır. Disk ağırlıkları, 25 kg. (kırmızı boyalı), 20 kg. (mavi boyalı), 15 kg., 10 kg., 5 kg., 2 1/2 kg. ve 1 1/4 kg.’dır.

KALDIRIŞ : Bir yarışmada, ağırlıklar, “koparma” ile “omuzlama ve silkme” yöntemlerinden biri kullanılarak kaldırılır. Bu iki yöntemden her biri için yarışmacının üç hakkı vardır. Yarışmacı, ilk kaldırışında başarılı olursa, bir sonrakinde daha çok ağırlığı kaldırmayı, başarısız olursa, bir sonraki hakkında aynı ağırlığı yeniden kaldırmayı dener. Halterci, her denemesinde başarılı olacağı varsayımı ile, deneyeceği tüm ağırlıkları hafiften ağıra doğru bir sırayla bildirir, ancak yarışma sırasında seçeneklerini değiştirebilir.
özel bir kaldırış için yapılan yarışmalarda, çubuk, gittikçe ağırlaştırılır ve halterciler, kaldırış için, deneme yapmak istedikleri ağırlığa ulaşmasını
beklerler. Herhangi bir halterci tarafından kaldırılan ağırlık, daha sonra hafifletilmez. Genel olarak her kaldırıştan sonra, çubuk 5 kg. ağırlaştırılır. Halterci son denemesini yapıyorsa, son ağırlığa 2 1/2 kg. eklettirebilir.

İKİ ELLE KOPARMA: Halterci çubuğu el ayaları yere bakacak biçimde kavrayarak, bir tartmada yerden koparıp kollarının uzanabildiğince başının üzerinde yukarı kaldırır. Bu hareketi yaparken, bacakları çömelme ya da makaslama (ayrık) durumunda olabilir. Çubuk, yerden vücut boyunca hiç duraklamadan kaldırılmalıdır. Yarışmacıya, ağırlığı başının üzerinde kaldırdıktan sonra duruşunu düzeltmesi için sınırsız süre tanınır (“Toparlanma”).Çubuk bu biçimde kaldırıldıktan
sonra bacaklar ve kollar gergin durumda ve ayaklar bir çizgide iken hakemin “indir” komutu beklenir.
Halterci,
a) Kaldırış boyunca duraklamamalıdır;
b) Çubuk başının üstünden geçmeden bileklerini yukarı çevirmemelidir;
c) Kollarını aypı anda ve tam olarak germeli ve hareketini “muntazam”ile tamamlamalıdır.

İKİ ELLE OMUZLAMA VE SİLKME:

OMUZLAMA : Çubuk, el ayaları yere bakacak biçimde kavranarak omuz düzeyine kaldırılır. Bu hareketi yaparken bacaklar, çömelme ya da makaslama durumunda olabilir. Bundan sonra çubuk, köprücük kemikleri ya da göğüs üzerine ya da kollar omuzlara doğru bükük olmak üzere, kolların üzerine oturtulabilir.
Halterci,
a) Çömelik durumda iken çubuğu omuzlayamaz;
b) Kolların üst tarafı ya da dirsekleri ile dizlerine yada oyluklarına değemez;
c) Omuz düzeyine gelmeden, çubuğu vücudunun herhangi bir bölümüne değdiremez;
d) Dirsekleri yukarı dönmeden çubuğu göğsüne oturtamaz.

Silkmeden önce, halterciye ayaklarını bir çizgiye getirmesi, bacaklarını dikleştlrebilmesi İçin sınırsız süre verilir. (“Toparlanma!’)
Halterci,
a) Uygunsuz bir duruma neden oluyorsa, çubuğu, omuzlarının üzerine indirebilir;
b) Çubuk üzerindeki baş parmaklarını kısabilir, kancalamışsa çözebilir ya da elleri arasındaki açıklığı düzeltebilir.
Bu düzeltmeler, omuzlama ve silkmenin bir bölümü olamaz.

SİLKME: Bacaklar bükülerek kollarla birlikte-gerilir. Halterci duruşa geçmeden bir kez daha durumunu düzeltip toparlayabilir; bundan sonra hakemin komutu ile çubuğu yere indirir.
Silkme »hareketine başlayan halterci, bunu tamamlamalıdır. Kaldırış tamamlanmadan omuzlardan güç alma, vücudu alçaltma ya da dizlerde bükülme yapılırsa,* kaldırış geçersiz sayılır.

TÜM KALDIRIŞLAR İÇİN HATALI
HAREKETLER:
1. Askıdan kaldırmak;
2. Çubuk diz düzeyine yükseldikten sonra, kaldırışı tamamlamamak;
3. Çubuğu, kaldırış sırasında duraklama yaparak oyluklara değdirmek’ (Çubuk, diz altına ya da duraklamadan geçmek koşulu ile oyluklara değebilir);
4. Çubuğun oyluklardan kayarak geçmesini sağlamak amacı ile bacakları yağlamak;
5. Kaldırış sırasında, vücudun ayaklardan başka herhangi bir kısmını yere değdirmek;
6. Hakemin “indir” komutunu almadan çubuğu yere bırakmak;
7. Hakemin “indir” komutundan sonra, isteyerek ya da istemeyerek çubuğu yere atmak ya da düşürmek (Halterci ellerinden birini ya da ikisini birden çekecek olursa, bu hareket çubuğu düşürmek olarak nitelendirileceğinden kaldırış geçersiz sayılır. Halterci, çubuğu bırakırken yere doğru alçaltmalıdır);
8. Kaldırış sırasında ring dışına çıkmak;
9. Duruştan önceki toparlanma sırasında, kolları bükmek ya da germek;
10. Kolları, başın üstünde aynı anda gerememek.

Etiketler:

Yorum yazın