Hafız Osman Mektebi

Hafız Osman mektebi, XVII. yy.da yaşamış ünlü türk hattatı Hafız Osman tarafından sülüs ve nesih yazısında yapılan değişiklik ve ilerleme neticesi meydana gelen üslûba verilen ad. Hafız Osman’dan önce Fatih ve oğlu Bayezid II zamanında yaşamış olan Şeyh Hamdullah mektebi vardı. Bütün sülüs ve nesih yazan hattatlar bu mektebin kurallarına uyarak hat yazarlar ve Şeyh Hamdullah’ı kendilerine örnek alırlardı. Hafız Osman o üslûpta fizyolojik bazı değişiklikler yaptı ve yazısı Şeyh Hamdullah tarzından hem fizyolojik ve hem de estetik bakımdan ayrı bir özellik kazandı. Denilebilir ki Hafız Osman ile artık sülüs, özellikle nesih yazısı, Türkiye’de tam bir güzellik ve olgunluğa erdi. Hafız Osman’dan sonra gelen hattatlar bu defa Şeyh Hamdullah yerine Hafız Osman mektebinin üslûbunu kendilerine göre uygulamağa başladılar. Bugün de bu mektep yürürlüktedir ve sülüs-nesih hattatlarının tek amacı Hafız Osman gibi yazmaktır. Hafız Osman’a bu yüzden Şeyhi Sanî (ikinci şeyh) denir,

Yorum yazın