Hacerül Esvet Taşı Nedir

Hacerül Esvet Taşı Nedir
Hacerül esved (ar. Hacer-ül-Esved, «kara taş»), Kâbe’de bulunan ve müslümanlarca kutlu sayılan kara taş. Bugün, Kâbe’nin doğu köşesinde 1,5 m kadar yükseğe konulan bu taş oldukça parlak ve karadır. Yumurta biçiminde, hafif sarı ve kırmızı damarlı, 30 sm çapındadır. Bu taşın İslâmlıktan önce, Arapların taptığı taşlardan biri olduğu, Kâbe’ye burayı ilk yaptıran ibrâ- him tarafından konduğu söylenir. Bir yangın sonucu Kâbe yandı, İbrahim’in kurduğu temellere kadar inilerek yeniden yapıldı (605). Kureyş kabilesinin dört kolundan her biri bir duvarı ördü. Sıra Haçeriesved’i Kâbe’nin doğu köşesine yerleştirme işine gelince bu kutsal işi kimin yapacağı konusunda tartışma çıktı. Sonunda, bu görev Kâbe’ye ilk yaklaşan Haşimî kolundan Muhammed bin Abdullah’a verildi. Hz. Mu- hammed Haceriesved’i bir örtüye sardı. Kureyş’in dört kolundan gelen dört kişi de örtünün birer ucundan tuttu. Taş böylece yukarı kaldırılarak yerine konuldu. Hz. Muhammed taşı kendi eliyle bugünkü yerine yerleştirdi. Mekke alınınca Hz. Muhammed, Kâbe’deki bütün putları kırdı. Fakat Hacerİesved ile Yemenî adı verilen ikinci taşa dokunmadı. Hacerİesved ile Yemenî taşı İbrahim’in yaptırdığı Kâbe’ye konulan ilk iki taş olduğu için kutsal sayıldı. Hz. Huhammed eskiden beri büyük kutsallık taşıyan bu iki taşa ellerini sürdü, onları öptü. Ancak, Veda haccmda hasta olduğu için son dört tavafını (Kâbe’nin çevresinde dolanmayı) deve üstünde yaptı ve Haceriesved’e asasıyle dokundu. Buhârî, eserinde kalabalıkta Kâbe’yi tavaf edenlere Haceriesved’e yaklaşamazlarsa Yemenî taT şını elleyerek öpmelerini salık verir. Bu da. yapılamazsa «Haceriesved’in karşısına gelince sağ kol o yöne doğru kaldırılarak selâm verilmeli» der. Gene Buhârî, halife Ömer’in Haceriesved’e yaklaşırken şöyle konuştuğunu anlatır: «Senin bir taş olduğunu bilirim. Ne iyiliğin, ne zararın vardır, Allah’ın. Resûlünün sana yüz sürdüğünü görmeseydim, sana yüz sürmezdim». Emevîlerin, Mekke kuşatmasında (756) mancınıklarla attıkları taşlardan biri Haceriesved’i üç parçaya böldü. Kâbe’yi yeniden onaran Abdullah bin Zübeyr, kırılan parçaları bir gümüş çerçeve içine koyarak eski yerine yerleştirdi. Karmatîler, Kâbe’yi basarak tavaf edenleri kılıçtan geçirdiler ve Haceriesved’i alıp götürdüler (929). Taş onların yaptırdıkları bir tapınağa kondu, burada 22 yıl kaldı. Karmatî’lerin başkanı, Vücudunda birtakım yaraların çıkmasını, yaptığı için uğursuzluğuna yorunca taş Kâbe’ye geri verildi. Bir deli, sopa ile Haceriesved’e vurarak ondan üç küçük parça kopardı (1022). Sonradan bu kırık parçalar
da. tekrar yerine yapıştırıldı. Halifeliğin Türklere geçişinden sonra Haceriesved’in gümüş çerçevesi iki defa yenilendi. 1629’da Kâbe, temellerine inilerek yeniden yaptırıldı, gümüş çember de değiştirildi. Abdülmecid zamanında (1839-1861) taşın gümüş çerçevesi tekrar yenilendi.

Yorum yazın