Güverte Nedir

Güverte Nedir


GÜVERTE i. (ital. coverta, yüksek ve üstü örtülü’den). Deniz araçlarında ambar ve kamaraların üstünü örten düzlem: Vapur kalkıncaya kadar, güvertenin bir kösesinde oturduk (R. N. GÜntekin). Gene bir vapurun. güvertesinde İstanbuldan ayrılmıştım (Ş.S. Aydemir). [Bk. ansîkl.] Argo, üstünde barbut oynanan masa. || Güverte yolcusu, kamara bileti almayarak güvertede yolculuk yapan kimse.
— dey. Güverte seyahati. Argo. Şoför muavininin arka bagajda gitmesi.
—- Denize. Güverte altı tonilatosu, bir geminin tonaj güvertesi altına rastlayan bütün kapalı yerlerin, 100 kadem küp bir ton hesabiyle bulunan hacim tonu. I| Güverte bas lostromosu, ticaret gemilerinde güverte personeli arasından seçilen ve gemi adamları yönetmeliğine göre bu adla anılan usta gemici, (Güverte baş lostromosu, ikinci kaptanın emrinde, demir, zincir, direkler, dikme, ‘ vinçler, filika, matafora ve iskelelerle ilgilenir; bu işlerde çalışan gemicileri yönetir. Harp- gemilerinin güverte başlostromosuna baş porsun denir,) || Güverte çalımı, gemi güvertelerinin baş-kıç doğrultusunda iki taraflı ortaya doğru kavisle inerek meydana getirdiği çukurluk, Güverte çizgisi, güverte ile bordayı birleştiren çizgi. (Güvertenin meydana getirdiği yatay düzlemle bordanın meydana getirdiği dikey düzlemin arakesitiyle gösterilir.) j| Güverte enspektörü, bir deniz ulaşım kumpanyasında gemilerin hakimiyle yükümlü görevli. (Genellikle, kumpanyanın eski kaptanlarından biridir. Güverte işleri müdürü de denir.) || Güverte iskaçası, bir güvertede direğin geçmesi için açılmış delik. || Güverte kamarası, bir geminin üst güvertesindeki kapalı yer. (Baş ve kıç kasaralar gibi iki borda arasını kaplamaz.); [Bk. ansİkl.] || Güverte loçası, gemi çapalarına bağlı zincirin, bağlı bulunduğu zincirlikten güverteye çıktığı yuvarlak delik. || Güverte lostromosu, ticaret gemilerinde güverte mürettebatının başındaki görevli. || Güverte makineleri, gemilerde güverteye yerleştirilmiş olan vinç, ırgat y.b. makineler. (Güverte mürettebatı tarafından kullanılır.) || Güverte sekimi, güvertenin alabandalar doğrultusundaki tümsekliği. 1| Güverte takviye kemeresi, ahşap gemilerde güvertelerin kenarlarım alttan desteklemek için iç omurgaya bindirilmiş dik kenar, iki kulaklı takviye parçası, köşebent. (Birinci güvertenin borda iç kaplamasının üzerine oturduğu kaplama tahtasına kadar çıkar.) Saç gemilerde bir çeşit kaburga veya posta. (Herhangi bir postadan daha geniş olur. Ortası çelik, kenarları geniştir. Geniş kenarlan hem kaburgayı bordaya tespit eder, hem de kaburganın direncini artırarak bükülmesi- ni önler. Güvertenin kenarları bu postaya dayanır. Bu postanın hafif olması için üzerinde delikler açılmıştır. Çok geniş oldukları ve yük istifi için gerekli yeri daralttıkları için şileplerde pek bulunmayan bu postalar sarnıç gemilerinde çok kullanılır. Güverte altı praçolu da denir.) || Güverte üstü yapılar, üst güvertede bulunan ve geminin teknesiyle bir bütün meydana getirerek bir bordadan diğerine kadar devam eden kaptan köşkü, baş ve kıç kasaralar gibi yapılar. (Serbest bordanın hesaplanmasında güverte üstü yapıların büyüklüğü gözönünde tutulur.) || Güverte yükü, güvertede taşınan yük. (Bu yüklerin sigortası ambarda taşınan yüklerden çok zaman daha pahalı olur.) || Güverte zabiti, ticaret gemilerinde güverte bölümünde görevli kaptan. || Alt güverte, alt batarya ile omurga arasında bulunan en alttaki güverte. j| Ana güverte, serbest bordanın başladığı güverte. H Bölme güvertesi, bir geminin su geçirmeyen bölmelerinin üstündeki güverte. ]| Ğölge güverte, ana güverte üzerindeki yük ve. yolcuyu dış etkilerden korumak için yapılan hafif üst yapı. (Gölge güverte bordadan bordaya uzanır; geminin bünye direncine ortak edilmeden yapılmıştır.) || Izgaralı güverte (kafes güverte), zemininde ızgaralarla örtülmüş büyük delikler bulunan güverte. || irtibat güvertesi, geminin baş tarafını arka tarafıyle birleştiren geçit. (Tam güverte de denir.) || Uçuş güvertesi, bir uçak gemisinin iniş ve kalkış pisti olarak kullanılan üst kısmı. || Üst güverte; gemi boyunca uzanan güverte. || Tonaj güvertesi, geminin tonajını hesaplamak için boyunun ölçüldüğü güverte. (Bu güverte, tek veya iki güverteli gemilerde üst güverte, ikiden fazla güvertesi olan gemilerde ise omurganın üstündeki i- kinci güvertedir.) || Top güvertesi, bir gemi teknesinin iki ucundaki dar kısım; taret toplarının serbestçe ateş etmesini ve taretler arasında irtibatı sağlar.
— Havc. Güverteye iniş, bir uçağın, bir uçak gemisinin pistine inişe geçmesi. (Bk. ansİkl.) || Güverteye inmek, (uçak gemileri için] uçuş pistine inmek.
— ansİkl. Denize. Yelken devrinde güverte sözü çeşitli bataryaların döşeme kısmını ve (»ellikle de en üsttekini belirtirdi.
• Madenî inşaatta güverteler, teknenin bordası gibi saç levhalarla kaplanır. Bu levhaların kalınlığı,, gemiye ve levhanın bulunduğu yere göre sınıflandırma daireleri tarafından tespit edilir. En dıştaki en kalın olanıdır ve adına kiriş kaplaması denir. Güverte kaplamaları, düz, yani yan yana veya bindirmedir. Günümüzde . güverte kaplamaları çok zaman , elektrik kaynağıyle birleştirilir. Kamaraların üstündeki saç güverteler ise ahşap kaplama ite örtülür.

Güverte kamarası. Yelkenli yatların güverteleri üstündeki kamara ve benzeri yapılar, güvertede birer çıkıntı gibidir. Yükseklikleri güvertenin yüzeyini ancak biraz aşar. Yan taraflarında Ua ışık ve havalandırma için delikler vardır. İnsan boyu yüksekliğinde güverte kamaraları yalnız büyük. yatlarda bulunur. Bazı yatların kıç taraflarında güverteden yüksekçe bir güverte kamarası vardır. Bu güverte kamaralarına güverte kulübesi denir. ,

Bir uçak gemisinin pistine inmek üzere yaklaşan bir uçağın, iniş açısı, motorlarının çalışma gücü ve hızı bu iş için gerekli şartlara uygun olmalıdır. Uçağın durumunun bu şartlara uygun olup olmadığını, uçak gemisinin iniş pistindeki indirme görevlisi tayin eder ve uçağın pilotuna, uçağının iniş için gerekli duruma uygunluk derecesini bildirir, gerekli yön ve hız değişikliklerini belirtir, uçağın durumu inişe elverişli şartlara uygun olduğu zaman da iniş iznini verir, iniş manevrası, iki elde tutulan ve iyi görülmesi için kolları iki yana iyice açarak kullanılan raket biçimindeki iki işaret levhasıyle yönetilir, indirme görevlisinin yaklaşan uçağın iniş için gerekli şartlara uygun olduğunu gördüğü zaman verdiği iniş izniyle uçak piste inince, pistteki çengel, kanca, ip gibi bu iş için yapılmış özel bir tertibatla uçağın hızı kesilir.
Amerikan deniz kuvvetleri 1951de otomatik iniş konusunda başarılı denemeler yaptı. Bu denemelerde, uçak gemisinin güvertesine yerleştirilen bir teşpit radarı ile bu radara bağlı olarak çalışan elektronik bir hesap makinesi kullanılıyor ve uçağın otomatik pilotuna iletilen bügilerle uçak on kilometre kadar uzaklıktan kontrol altına alınarak indiriliyordu.

Yorum yazın