Güney Arapça

Güney Arapça Hakkında Bilgiler

GÜNEY ARAPÇA blş. i. Samı dillerin batı dalma bağlı arap dil grubu.

iki ana bölüme ayrılan güney samî dillerden biri Güney Arapça?dır. Birkaç lehçenin birleşmesiyle geniş bir alana yayılan Güney Arapça: Himyeri (veya Yemen, Yoktan dilleri), Habeşistan samî dilleri (eski habeş veya ca’az düi, yeni habeş dili, Tigrinya, Tigre, Amhar, Gurage, Argobba, Harârî, Gafat) gibi dallara ayrılır. Bugün, Güney Arapça dendiği zaman himyerî dili anlaşılır.
Geçirdiği tarihî değişim bakımından Eski Güney Arapça ve Yeni Güney Arapça diye iki ayrı bölümde incelenen bu dilin, eskiden Arabistan yarımadasının güneybatı bölümünde, özellikle M.ö. VIII. yy.dan M.S. V. ve VI. yy. kadar yazı dili olduğu bugün elde bulunan yazıtların incelenmesinden anlaşılmaktadır. Kendine göre bir alfabesi olan bu dilin altı kola ayrıldığı görülüyor: me’nidili denen ve M.ö. VIII. yy .a kadar giden eski yemen dili, Sebai halkının konuştuğu sebai dili, M.S. VI. yy.a kadar gelen ve gene Yemen’de konuşulan himyerî dili, güneybatıda konuşulan avsanî dili, Aden’in kuzeyinde konuşulan katabanî dili, sonuncusu da güneydoğuda Hadramut bölgesinde konuşulan hadramutî dili. Bu diller daha çok Eski Güney Arapça adı altında toplanıyor. Yeni Güney Arapça: birkaç lehçeye ayrılan Yeni Güney Arapça, Mehre bölgesinde konuşulan Mehrî, Sokorta bölgesinde konuşulan Sokortî, gene Mehre’nin doğusunda Karavi (Gravi), Shavre, Şakari, Hakılı, Shkili gibi alt lehçelere ayrılır. Ayrıca Harsustî, Botakari adiyle anılan ve kaynak bakımından mehri lehçesiyle birleşen lehçeler vardır, bunların hepsi arap dilleri grubuna girer,

Yorum yazın