Güdüm Nedir

Güdüm Nedir

GÜDÜM i. (esk. türk. kütmek, beklemek, gözlemekken güdüm). Yeni. Yönetme, gütme işi: Fakat komuta başında bulunanların yanlış güdümleri, ar asır a, bu hassaların bininden hiçbiri ile izah edilemez sonuçlar vermiştir. (F. R. Atay). Esk. Sevk. || Halk dili. Hayvan gütme.
— Havc. Bir hava taşıtının uzaktan sevk veya kontrolü (Bk. ansİkl.) || Güdüm deliği, bir paraşütün tepesine açılan ve değişik yönlerde kuvvetler meydana getirerek paraşütün daha kolay kullanılmasını sağlayan ayarlı delik. (Güdüm deliğinden doğan kuvvetler, yatay yer değiştirmeyi kolaylaştırır, frenlemeyi veya bazı durumlarda paraşütün yükselmesini sağlayabilir.) Bk. ansİkl. ■— ansİkl. Havc. Uzaktan bir insanın aracılığını gerektiren (bk. uzaktan güdüm) veya hiç bir aracı gerektirmeyen iki çeşit güdüm vardır. İkinci şekilde güdüm, hava gemisinde veya füzede bulunan cihazlarla sağlanır (bk. özgüdüm). Eğer güdüm radyo elektrik dalgalarla yapılıyorsa, buna «telsizle güdüm» denilir.
• Yaktnsak-ıraksak güdüm deliği. Statik u- çuş basıncına mümkün olduğu kadar yakın bir basınca ulaşana kadar gaz, demetinin genleşmesini sağlayan bu tertibat, türboreaktö- rün verimini artırmak üzere sesötesi uçaklarda kullanılır. Fransızların «Concorde»u gibi sesötesi yolcu uçaklarında, kalkış, yükseliş, seyir düzeni v.b. uçuş şartlarına göre güdüm deliğinin ıraksaklığını ayarlayan hareketli bir parça bulunur.
Yöneltici güdüm delikleri. Türboreaktörle- rin üzerinde açılan bu delikler, yatay uçuşları, dikey iniş ve kalkışları sağlar. Bu delikler, hız arttıkça (veya azaldıkça), dolayı siyle aerodinamik denge daha çok (veya daha az) etkili oldukça, denge bileşenini yatay itmenin yararına (veya zararına) gittikçe azaltarak (veya çoğaltarak) bu mil ü- zerinde 90° dönebilir. ‘
Füzelerde de yöneltici güdüm delikleri bulunur; bunların rolü, füzenin teorik yörüngesine oranla hareketlerini düzeltmektir. Cayroskopik bir düzen açısal sapmaları ölçer ve hidrolik bir kumanda bloku, bozulan hareket yönünü düzeltecek şekilde deliklere yön verilmesini sağlar, (m) GÜDÜMCÜ i. (güdüm1 den güdüm-cü). Yeni. Güdümcülükten yana olan kişi, (m) GÜDÜMCÜLÜK i. (güdüm’den güdüm-cü- lük). Yeni. Bir ülkede, tarım, iktisat v.b. işlerde tutulan güdümlü yol. (Eşanl. dîrüîzm). Bk. güdümlü ekonomi sistemi, (

Yorum yazın