Gücü Nedir

Gücü Nedir

GÜCÜ i. Dokumc. Dokuma tezgâhında arış ipliklerini açıp kapayan âlet. || Gücü çerçevesi, gücü tellerinin takıldığı çerçeve. || Gücü çubuğu, gücü tellerinin altına yerleştirilen tahta çubuklar. |] Gücü teli, çözgü telinin geçmesi için ortasında bir deliği bulunan keten veya madenî tel. Şeritçilikte, bir tahta mille desteklenen ve şerit yapımında kullanılan çözgü telleri demeti. || Basit gücü teli, basit halkalardan meydana gelen gücü teli. || İngiliz gücü teli, tül dokumada kullanılan özel gücü teli.
— ansİkl. Dokumc. Dokuma tezgâhında, gücü telleri, tahta gücü çerçevelerinin içinde toplanır. Kumaşın dokunmasında aralıksız ve eşit bir ilerleme sağlamak için, çözgü ipliklerini önde tutan bütün gücü telleri aynı gücü çerçevesine bağlanır. Jakar tezgâhta gücü çerçevesi yoktur ve gücü telleri makinenin çengellerine birer kemerle bağlanır; bunun için her biri ayrı ayrı kullanılabilir.
Yatık dokuma tezgâhlarında, işlenecek model çözgü ipliklerinin altına yerleştirilir ve dokumacı bu iplikleri eliyle yana iterek ıtıo-dele bakar. Halı ters yüzünden göründüğü için çözgü levendini ve sargı bobinini indirip kaldırarak işin ilerleyişi kontrol e- dilebilir.
Dik dokuma tezgâhlarında, dokumacının ö- . nünde dik olarak gerilmiş halının çözgü ipliklerini meydana getiren iplik demetini, çözgü levendi taşır. Halı, çeşitli renkte yun veya ipekten atkı ipliklerinin birbirine eklenmesiyle dokunur. Çözgü ipliklerine bağlanmış ve sıkıştırılmış atkılar, desene göre değişik uzunlukta olur. Dokuma ters taraftan yapıldığı için dik tezgâhın arkasına geçen dokumacı işi kolaylıkla kontrol edebilir. (lm)

Yorum yazın