Görünürlük Nedir

Görünürlük Nedir

GÖRÜNÜRLÜK i. (görünür’âcn görünürlük). Görülebilen bir şeyin niteliği.
— Meteorol. Havanın saydamlık, berraklık derecesi.
— ansİkl. Meteorol. Havanın saydamlığı kesinlikle ölçülebilir. Pratikte, bu kesin ölçüye oldukça yaklaşan ve çok kere kısa yoldan değerlendirme yapmak imkânı veren bir kavram kullanılır: yatay görünürlüğün sınır uzaklığı veya kısaca görünürlük. Görünürlük kilometre cinsinden veya daha ender olarak, O’dan 9’a kadar derecelere ayrılmış bir ölçekle değerlendirilir. Bu ölçüleri yapmak için her istasyon, uzaklığı bilinen birkaç doğal nirengi noktasını (minare, kule, tepe v.b.) işaret olarak alır. Dört doğrultudan değerlendirme yapılır ve bulunan dört değerin ortalaması alınır.
ölçek
NUMARALARI
GÖRÜNÜRLÜĞÜN SINIR UZAKLIĞI
0 50 m’ye kadar görülebilir nesne
1 200 m — — — —
2 500 m — —- — —
3 1 km — — — —
4 2 km — — — —
5 4 km — — — —
6 10 km — — — —
7 20 km — — — —
8 50 km — — — —
9 50 km’nin ötesinde — —
Görünürlük, havadaki su buharının ve katı maddelerin yoğunluk derecesine bağlıdır. Ilıman bölgelerde görünürlük, ilkbaharda en yüksek derecededir, çünkü o zaman hava çok kuru ve çok durgaçlı, dolayısıyle çok temizdir. Arktik hava ve kutupsal hava, tropikal havaya göre daha açıktır ve eşit bulutluluk şartlarında deniz kitleleri kara kitlelerinden daha belirlidir. Yükseltide hava daha temiz olduğu için, görünürlük yer yüzeyindekinden daha fazladır, öte yandan, yükseklik arttıkça ufuk çizgisi de (veya maksimum görünürlük) geriler. «Aerobee» füzesi 92 km yükseltide yaklaşık olarak 1 000 km’lik bir ufuk çizgisinin fotoğrafını çekti. Geceleri ufuk çizgisi kaybolur, fakat ışıklı işaretler çok uzak mesafelerden görülebilir: bir mum alevinin 20 km’den görülebildiği gibi.

Yorum yazın