Georges Marçais

Georges Marçais , fransız şarkiyatçısı (Rennes 1876 – Paris 1962), William Mar-çais’in kardeşi Cezayir üniversitesinde İslâm arkeolojisi profesörüydü (1919). Cezayir Eski Eserler ve İslâm Sanatı müzesi müdürü (1925), Cezayir Şarkiyat enstitüsü müdürü (1935) oldu. Başlıca eserleri: Les Monuments Arabes de Tlemcen (Tlemsen’de Arap Anıtları) [1903]; Les Arabes en Ber-berie du XI. au XIV. Siècle (XI.-XIV. yy.da Berberistan’da Araplar) [1914]; Manuel d’Art Musulman (islâm Sanatı Elkitabı) [1926]; L’Art de l’Islam (İslâm Sanatı) [1946]; L’Architecture Musulmane d’Occident (Bati’da islâm Mimarîsi) [1954]. (l)

Yorum yazın