Francis Otto Matthiessen

Francis Otto Matthiessen , amerikalı sanat tenkitçisi (Pasadena, Kaliforniya 1902- Boston, Massachusetts 1950). 1942’den ö-lümüne kadar Harvard’da tarih ve edebiyat profesörlüğü yaptı. İlk tenkitleri, Sarah Orne Jewett (1929), Translation: an Elizabethan Art (Tercüme: bir Elizabeth Devri Sanatı) [1931] ve The Achievement of T. S. Eliot’iur (T. S. Eliot’in Başarısı) [1935; genişletilmiş baskı, 1947]. Bu ilk tenkitlerini, amerikan edebiyatının önemli bir dönemi üstüne hazırladığı aydınlatıcı bir eseri izledi: The American Renaissance: Art and Expression in the Age of Emerson and Whitman (Amerikan Rönesansı: Emerson ve Whitman Devrinde Edebiyat ve Sanat) [1941]. The James Family (James Ailesi) [1948] adlı birbirine bağlı birçok eserin ilki olan Henry James: the Major Phase’i (Henry James: En Bellibaşlı Safha) 1944’te yayımlandı. Aynı yıl, Henry James’in yazarlar ve sanatçılarla ilgili ni-kâyelerini, 1947’de amerikan romanları ve hikâyelerini, gene 1947’de Kenneth B. Murdock ile birlikte yazarın hatıralarını yayımladı. Matthiessen ayrıca yakın arkadaşı ressam Russel Cheney’in biyografisini (Russell Cheney [1947]) ve sosyalist görüşlerinin başlıca ilkelerini yansıtan From the Heart of Europe (Avrupa’nın Kalbinden) [1948] adlı bir seyahatname yazdı. İntihar ederek ölen Matthiessen’ın Theodore Dreiser adlı biyografisi ölümünden sonra yayımlandı

(1951). Matthiessen’m denemelerinden ve tenkitlerindeln seçmeleri, John Rackliffe 1952’de The Responsibilities of the Critic (Tenkitçinin Sorumlulukları) adlı altında yayımladı, (m)

Yorum yazın