Fenomenoloji nedir

FENOMENOLOJİ Alman düşünürü Husserl’in felsefesine ve kavramlar bakımından olmasa bile yöntem bakımından onu izleyen akımlara verilen ad. Terimi ilk öne süren Lambert’tir (1728-1777). Ona göre fe-nomenoloji “görüntü bilimi”dlr. Sonra Hegel aynı terimi Zihnin Fe-nomenolojisi adlı eserinde kullanır, Hegel’e göre fenomenoloji “bilincin yaptığı deneyin bilimi”dir. Günümüzde ise fenomenoloji Hus-serl İle yandaşlarının görüşünü ortaya koyar. Bu anlamda fenomenoloji “her şeyden önce bilimin yadsınmasıdır”. Husserl’e göre insan bilinci sezgiyle ancak birkaç nesneyi tasarlayabilir, ondan öte bütün nesneleri ancak düşünebilir. Bu nedenle eşyanın temel anlamını bulmak için “fenomenolojik bir indirgeme” yapmak, bellek yoluyla “dünyanın varlığını parantez İçine almak” gerekir. O zaman bellek kendini, bütün anlamların ve nesnelerin, olguların ilkesi olarak kavrar. Sonuçla fenomenoloji kaçınılmaz olarak idealist felsefe ile birleşir,

Yorum yazın