Fenomen nedir – Fenomen anlamı

FENOMEN felsefede, geniş anlamda bilince yansıyan, görünen şey, olay; dar anlamda Kant’ın felsefesinde numen’e (bilinmeze), yani kendinde-şey’e karşıt olan, bellekle bilinebilen. Kant felsefesine göre insan ancak duyular yoluyla aldığı görüntüleri, olayları (fenomenleri) bilebilir, bunun kaynağı olan gerçek varlığı (kendinde-şey) bilemez.

Yorum yazın