Feminizm nedir – Feminizm tanımı

Feminizm erkeklere tanınmış hakların kadınlara da tanınmasını savunan görüş. 18. yüzyılda Batı Avrupa’da bazı düşünürlerin ve aydın kadınların öncülüğünde başlamıştır. Hareket Büyük Fransız Devrimi ile doruğunu ulaşmış. Devrim’in ünlü “İnsan ve Yurttaş Hakları Bil-dirisi”ne paralel olarak 1791 yılında bir de “Kadının ve Kadın Yurttaşın Haklan Bildirisi” yayınlanmıştır. 19. yüzyılda gelişmeye başlayan sosyalist akımlar da kadının kurtuluşu ve medeni haklara kavuşması için çaba harcamışlardır.

Türkiye’de de Cumhuriyet döneminden sonra Atatürk devrimler! çevresinde kadınlara, hemen hemen erkeklere eşit haklar tanımıştır. Hatta Batı’da Fransa ve İsviçre gibi ülkelerde kadınların seçme ve seçilme haklan yokken Türkiye 1935 yılında bu hakkı tanımıştır. Günümüzde uygar ülkelerde yasal alanla kadın erkek eşitliği sağlanmış olduğu için feminizmin hedeflerinde de değişiklik oldu. Bu konuyu ele alan feminlıt dernekler günümüzde eşler arasında cinsel özgürlük ve çocuk yapma özgürlüğü gibi isteklere yönelmişlerdir.

Yorum yazın