Felsefe nedir – Felsefe ne demektir

FELSEFE evrenin, evrendeki canlı ve cansız varlıkların, bu arada İnsanın ne olduğunu, yerini, durumunu, ilkelerini açıklamaya çalışan görüş ve düşüncelerin tümü. Kısaca açıklamak gerekirse doğaya ve insana ilişkin en genel sorunların incelenmesi.

Başlanıçta, yani llkçağ’da felsefe büyük ölçüde dinle lçiçeydi ve o zamanki insan ve madde bilimlerinin hemen hepsini kapsıyordu. Ilkçag’da felsefe demek “bilgi” demekti. Zamanla tekniğin ve işbölümünün gelişmesi sonucunda, felsefenin içinde yer alan bilimler birer birer ayrılıp bağımsız duruma geldiler. Böylece felsefe bugünkü anlamda asıl işlevini yüklendi. Bu konular, bir yandan, bilimsel kavramların dışında kalan, devlet, erdem, eylem, eıtetik gibi alanları kaplamakta, öte yandan mantık gibi düşünme ve akıl yürütme yöntemlerini içermektedir. Daha genel anlamda söylemek gerekirse günümüzde felsefe madde ve ruhu çözümlemeye ve bunlardan hangisinin temel olduğunu açıklamaya çalışmaktadır (spiritüallstlere göre varlıkların temeli ruh ve akıl, materyalistlere göre İse her şeyin temeli madde ve onun çeşitli biçimdeki belirtileridir). Bu anlamda felsefe ile metafizik özdeş kavramlardır.

Yorum yazın