Fakülte nedir anlamı

FAKÜLTE bir üniversiteye bağlı olarak belirli bir temel bilim dalında yüksek düzeyde eğitim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine enstitü, yüksekokul ve benzeri kuruluşlar bağlanabilen yüksek öğretim kurumu. Fakülte, üniversite öğretiminde bilim ve yönetim özerkliği bakımından ana birimdir. Bir üniversitede çeşitli ana dallarda birkaç ya da birçok fakülte bulunur. Fakültenin başında bulunan yönetici öğretim üyesine dekan denir. Dekanlar Yüksek öğretim Kurulu’-nca (YÖK) üç yıl için seçilir, görev süresi dolan eski dekan yeniden seçilebilir. Fakültenin diğer yönetim organları fakülte kurulu fakülte yönetim kuruludur. Fakülte kurulu akademik bir organdır, fakültenin daha çok bilimsel yönetimiyle ilgili görevleri yapar. Yönetim kurulu ise idari bir organdır, fakültenin yönetiminde dekana yardımcı olur. Fakülte kurulu bölüm başkanları ve enstitü müdürleri ile üç yıl için profesörlerin seçeceği üç, doçentlerin seçeceği iki ve yardımcı doçentlerin seçeceği bir öğretim üyesinden, yönetim kurulu ise fakülte kurulunun üç yıl için seçeceği üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten oluşur

Yorum yazın