Ezrakiler – Ezrakiye

EZRAKİLER ya da EZRAKİYE Sünni ve Şii mezheplerinin dışında bir İslam mezhebi. Hariciliğin bir kolu olarak hicri 684 yılında Nâfi bin el-Ezrak tarafından kurulduğu için onun adıyla anılır. Çok bağnaz kimseler olan Ezrakiler, kendilerine karşı olan bütün Müslümaıı-lar’ın öldürülmesinde sakınca görmezler, o kadar ki halife Ali İbııi Ebutalip’i dahi kâfir sayarak onu öldüren İbni Mülcem’i hoşgörü ile karşılamışlardır. Ulülemre kayıtsız şartsız uyulmasını ister, sultana itaat etmemeyi küfür sayar ve ceza olarak ölümü uygun bulur, vb.

Yorum yazın