Evrim nedir

EVRİM, canlının tür ve grup olarak gelişmesi. Canlıları birbirinden ayıran özelliklerin gelişmesi yolunda bir dizi oluşturan olaylar. Bitkilerin ve hayvanların, ilk türeyişlerinden bugünkü durumlarına gelinceye kadar geçirdikleri değişiklikler,

Yorum yazın