Eşik nedir

EŞİK, aslında, bir kapı boşluğunun alt. kenarına, bir köşeden öbürüne erişmek üzere yerleştirilmiş tahta veya taştan kirişlerin adı olmakla birlikte: 1) İki deniz çanağı arasında bulunan deniz dibi kabartısına, 2) Sıradağlar arasındaki oluk biçimli çukurluğu bölmelere ayıran basık yeryüzü kabartılarına da eşik denir.

Yorum yazın