Erwin Rommel Kimdir

Erwin Rommel , alman mareşali (Heidenheim 1891 – Ulm 1944). Bir burjuva ailenin çocuğuydu. Birinci Dünya savaşında Fransız ve İtalyan cephelerinde çarpıştı. Daha sonra birkaç yıl ordudan ayrıldı, Tübingen üniversitesinde okudu. Nazi hareketini daha başlangıcında benimseyerek hücum gruplarında görev aldı. Hitler iktidara geçince (1933), binbaşı rütbesiyle orduya döndü. Ordu ile nazı gençlik hareketleri arasmda bağ kurmakla görevlendirildi. 1937’de taktik eğitim üstüne bir elkitabı yazdı: infanterie Greift An (Piyade Saldırıyor). Kitap büyük ilgiyle karşılandı. Hitler’in gözüne giren Rommel, 1939’-da Führer’in kişisel genel karargâhına kumandan oldu. 1940’ta Fransa savaşında 7. Zırhlı tümenin başında kazandığı parlak başarı dolayısıyle 1941’de Afrikakorps kumandanlığına getirildi. Burada iki yıl üstün bir manevra yeteneğine sahip olduğunu ispat etti. İngiliz birliklerini 1942’de El-Alameyn’e kadar püskürttü. Hitler ta-„ rafından mareşalliğe yükseltildi. Fakat ertesi yılın kışında birliklerini toplayıp Tunus’a kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Avrupa’ya çağrıldı, Fransa’da bir ordular grubu kumandanlığına tayin edildi. 1944’te Normandiya çıkartmasını önleyemedi. Savaşta yaralanarak Bavyera’ya çekildi. Fakat Hitler’e karşı 20 temmuz suikastını hazırlayanlara karşı sempatisi ve Batı’da savaşın durdurulmasına taraftar olduğu için, Hitler’in gözünde şüpheli bir kişi oldu. Hitler 14 ekimde ona intihar etmesi için emir gönderdi, ölümünden sonra da ona ününe yaraşır millî bir cenaze töreni tertip ettirdi. Rommel, İkinci Dünya savaşının kurmaylar heyetinde yer almayan, sayılı büyük alman kumandanlarındandı. Hatıraları 1953’te The Rommel Papers adı altında Liddell Hart tarafından yayımlandı. (L)

Yorum yazın